Κατηγορία: EDP-PDE

2021-01-14

Ευρώπη, ύψωσε το ανάστημά σου!

Η Ευρώπη πρέπει να γυρίσει σελίδα, να προβεί σε μια ριζοσπαστική, βαθιά δημοκρατική μεταρρύθμιση. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν αποκλειστεί από το όραμα και τη μοίρα της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό κόμμα μας, θέλει και πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα πολιτική συμμαχία με στόχο την ανάκαμψη της Ευρώπης. Μια αποτελεσματικότερη Ευρώπη που συνεπάγεται έναν προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες καθώς και πνεύμα συνεργασίας σε κάθε […]

2017-09-14

‘Ενωση Κεντρώων και Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP-PDE)

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (European Democratic Party – EDP) μαζί με τη Συμμαχία Φιλελευθέρων (Alliance of Liberals – AL) έχει σχηματίσει το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ALDE Group, που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 68 έδρες, υπό την ηγεσία του πρώην Πρωθυπουργού του Βελγίου Guy Verhofstadt. Η Ένωση Κεντρώων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (από τις 2/6/2016) (EDP) ενώ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος EDP-PDE […]