Οι Υποψήφιοι των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

Οι υποψήφιοι της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ για το ενιαίο ψηφοδελτίο των Ευρωεκλογών

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΔημητρίου
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΑΝΝΑτουΕυαγγέλου
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗτουΔημητρίου
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑτουΚωνσταντίνου
ΓΕΡΑΚΙΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΕμμανουήλ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΔημητρίου
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑτουΑναστασίου
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚωνσταντίνου
ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝΚΕΒΟΡΚτουΧάϊκ
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑθανασίου
ΔΗΜΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣτουΑντωνίου
ΔΡΟΓΚΑΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑτουΠροκοπίου
ΔΡΟΥΛΙΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣτουΔημητρίου
ΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣΜΑΡΙΟΣτουΑβραάμ
ΖΟΥΡΕΛΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗτουΑντωνίου
ΚΑΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣτουΚωνσταντίνου
ΚΑΡΑΛΗΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣτουΣωκράτη
ΚΑΣΠΑΡΙΑΝΧΡΙΨΙΜΕ ΡΟΖΙΚτουΕφραίμ-Βάρτ
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΙωάννη
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΦωτίου
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΝικολάου
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΑντωνίου
ΚΩΤΑΝΟΓΛΟΥΚΥΡΙΑΖΗΣτουΙωάννη
ΜΑΚΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΗρακλείου
ΜΑΛΑΜΟΥΡΩΞΑΝΗτουΕυάγγελου
ΜΑΡΑΤΣΟΥΑΝΔΡΟΝΙΚΗτουΔημητρίου
ΜΑΡΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΑθανασίου
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΔημητρίου
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗτουΔημητρίου
ΜΟΣΧΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΕυαγγέλου
ΜΠΕΤΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΚωνσταντίνου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΙΩΑΝΝΗΣτουΚωνσταντίνου
ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΧΡΥΣΟΥΛΑτουΓεωργίου
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΑντύπα
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑτουΑριστείδη
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΙωάννη
ΠΟΛΥΖΩΗΧΡΥΣΟΥΛΑτουΧαραλάμπου
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΣωτηρίου
ΣΥΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΓρηγορίου
ΤΥΡΟΓΑΛΑΜΑΡΙΝΑτουΚαμίλου
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙωάννη
ΧΑΒΑΡΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΠαναγιώτη