2009-10-26 20:51:00

Προς το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2009-10-26 20:51:00 Timestamp ID : 1256590260

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ
Προς το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

1.Το κόμμα της Ένωσης Κεντρώων που εδρεύει εν Αθήναις, οδός Καρόλου 28, νομίμως εκπροσωπούμενο υπό του προέδρου αυτού Βασίλης Λεβέντη του Αποστόλου και
2.ο Βασίλης Λεβέντης του Αποστόλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρόλου 28
Υποβάλλομεν αίτηση – ένσταση κατά της απόφασης 3 του 2009
της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών
και των αποφάσεων 887/2009 και 886/2009 και 884/2009 και 885/2009 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ζητούμε ακύρωση όλων των ως άνω αποφάσεων διότι ως φαίνεται από το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1779 της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 εις την Ένωση Κεντρώων χορηγήθηκε ελάχιστος χρόνος στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και στον Βασίλη Λεβέντη ουδεμία πρόσκληση έγινε από τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις.
Επίσης στην Ένωση Κεντρώων και στον Βασίλη Λεβέντη ουδεμία κρατική επιχορήγηση έγινε και έτσι οι όροι συμμετοχής στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη του 2009 ήταν άδικοι και άνισοι. Πάντες οι ανακηρυχθέντες βουλευτές και τα κόμματα που εισήλθαν στο κοινοβούλιο διέθεταν απεριόριστο χρόνο στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και κρατική επιχορήγηση.
Επίσης έξωθεν των εκλογικών τμημάτων την 4η Οκτωβρίου υπήρχαν εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων με διακριτικά διενεργούντες προσηλυτισμό ψηφοφόρων και ασκούντες ψυχολογική βία επί αυτών. Εις πολλά δε των εκλογικών τμημάτων σε όλη τη χώρα δεν εδίδοντο ψηφοδέλτια της Ένωσης Κεντρώων στους εκλογείς.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους που είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ενώπιον του σεβαστού σας Δικαστηρίου, ζητούμε την ακύρωση των εκλογών καθώς και όλων των ως άνω μνημονευομένων αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών και του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 26/10/2009

Για την Ένωση Κεντρώων
Ο πρόεδρος

Λεβέντης Βασίλης