2014-04-17 21:42:00

Το Ευρώ ως νόμισμα της Ελλάδας.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2014-04-17 21:42:00 Timestamp ID : 1397770920

Ευρώ: Το εύκολο άλλοθι της κακοδιαχείρισης

Στην ‘Ενωση Κεντρώων, πιστεύουμε πως μπήκαμε στο Ευρώ, χωρίς η οικονομία μας να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. Με απλά λόγια η Ελλάδα μπήκε στο Ευρώ, ανέτοιμη για τις προκλήσεις που συνεπάγοντο της εισόδου μας.

Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ήταν κυρίως μια συναλλαγή γεωπολιτική, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει το ανάχωμα στα διαρκώς αυξανόμενα μεγέθη της Τουρκικής οικονομίας.

Η Ελλάδα όχι μόνο δεν εκμεταλλεύθηκε τις προοπτικές που παρουσιάστηκαν με την είσοδο στην Ευρωζώνη, ώστε να γίνει μια εξορθολογισμένη οικονομία υπηρεσιών, αλλά διατήρησε τις παθογένειες που την χαρακτήριζαν :

Τεράστιος Δημόσιος τομέας με υπέρογκες αμοιβές συγκεκριμένων Δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών του Δημοσίου.
Τεράστιες αμοιβές βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών και λοιπών αιρετών αξιωματούχων αλλά και πρώην βουλευτών, πρώην πρωθυπουργών και λοιπών πρώην αξιωματούχων.
Συντάξεις σε Δ.Υ σε ηλικίες κάτω των 65, των 60 ακόμη και κάτω των 50.
Συντάξεις ασθενείας βασισμένες σε ψευδή στοιχεία.
Κατασπατάληση των ΕΣΠΑ και των λοιπών παροχών από την Ε.Ε, συγκεκριμένους επιχειρηματίες (σκοπός των παροχών ήταν να μοιραστούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους ώστε να αναπτυχθεί η μικροεπιχειρηματικότητα στον τομέα των υπηρεσιών και να ακολουθηθεί το πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης της Ελλάδος.
Δεν έγιναν παρά ελάχιστες προσπάθειες για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (η ετήσια απώλεια από μη απόδοση του ΦΠΑ μόνο υπολογίζεται στα 10 δις Ευρώ).
Κατασπατάληση των πόρων των ΕΣΠΑ για πρόσληψη Δ.Υ και διόγκωση του Δημοσίου με σκοπό την εξαγορά ψηφοφόρων για διατήρηση των θέσεων εξουσίας.
Κατασπατάληση των πόρων των ΕΣΠΑ και των άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων παροχών προς τον πρωτογενή τομέα στα προαναφερθέντα.
Διόγκωση των αγροτικών συνεταιρισμών μέσω προσλήψεων αντί να κατευθυνθούν οι πόροι προς βελτίωση των αγροτικών υποδομών και την διευκόλυνση των εναπομεινάντων αγροτών να ασκήσουν πλήρη επαγγελματική δραστηριότητα βασιζόμενη στην εκμετάλλευση της γης.
Κατεύθυνση της όποιας ανάπτυξης μέσω της κατανάλωσης : Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να καλεί, να προσελκύει και να θεωρεί επένδυση το άνοιγμα πολυεθνικών εταιριών λιανικής πώλησης και ταυτόχρονα επέβαλε δυσβάσταχτους όρους ίδρυσης και λειτουργίας εταιριών παραγωγής πάσης φύσεως προϊόντων.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος μόνο του προβλήματος της Ελλάδος.

Οι θέσεις της Ε.Κ είναι πάγιες και αδιαπραγμάτευτες. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι αδιανόητο το να σκεφτόμαστε και να επιδιώκουμε την έξοδο μας από την Ευρωζώνη. Θα είχε ίσως νόημα να το πράξουμε, εφόσον ως οικονομία είχαμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εξόδου:

Μείωση κόστους λειτουργίας του κράτους.
Μείωση των απολαβών και κατάργηση συντάξεων αιρετών αρχόντων δηλαδή βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών, Προέδρου και όσους κατείχαν στο παρελθόν αυτές τις θέσεις, αντίστοιχα.
Κατάργηση συντάξεων στον Δημόσιο Τομέα για ηλικίες κάτω των 65, εξαιρουμένων των συντάξεων για λόγους υγείας.
Κατάργηση τεκμαρτών (ανύπαρκτων ουσιαστικά) εισοδημάτων.
Απαγόρευση διπλοθεσίας και πολυθεσίας και απαγόρευση στο ίδιο πρόσωπο να παίρνει πλέον της μιας σύνταξη.
Μείωση των συμβούλων των υπουργών και επιστροφή αποσπασμένων και μετακλητών υπαλλήλων σε υπουργεία, κόμματα και βουλευτές, στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν. Σήμερα αυτοί υπολογίζονται βάσει στοιχείων περίπου στα 12.000 άτομα.
Μείωση κόστους λειτουργίας του δημόσιου τομέα μέσω της ενσωμάτωσης και χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους.
Καθολική χρήση πληροφοριακών συστημάτων ανοιχτού κώδικα σε κάθε διεργασία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης όπως σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
Στόχευση στην είσπραξη του ΦΠΑ μέσω αντικινήτρων φοροδιαφυγής.
Ριζική μεταρρύθμιση του ΟΑΕΕ και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων
Παρότρυνση για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. 

Μεταρρυθμίσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

Επιδιώκουμε τη δημιουργία προϋποθέσεων στην Ελλάδα, όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής υποχρεώσεων, να μην αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες με ένα κράτος που αδιαφορεί.
Από τον Ιούλιο του 2014, έκθεση της Task Force θεωρεί ότι από τα €67,5 δισεκατομμύρια των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο πρέπει να διαγραφούν τα €50 δισεκατομμύρια, καθώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να εισπραχθούν μιας και ως επί το πλείστον αφορούν βαριά πρόστιμα ακόμη και για φορολογικές παραβάσεις ήσσονος σημασίας.
Γεωργία και Τουρισμός, η δύναμη της χώρας μας

Στην Ελλάδα, διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη μέσω των δύο βασικών κλάδων-πυλώνων για την οικονομία μας, δηλαδή της πρωτογενούς παραγωγής και του τουρισμού.

Δημιουργώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις που θα δώσουν την ώθηση στο ανεκμετάλευτο δυναμικό επιστημόνων και ατόμων με δεκάδες δεξιότητες που πλέον είναι άνεργο, έχουμε τις παρακάτω δυνατότητες :

Να επιδιώξουμε καλύτερους όρους διαπραγμάτευσης του χρέους της Ελλάδος, έχοντας πλέον ρευστότητα ικανή να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις.
Έχοντας αποδείξει στους δανειστές μας και στις αγορές πως μπορούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας τα οικονομικά μας, μπορούμε να δανειζόμαστε πλέον με καλύτερους όρους.

Έχοντας εφαρμόσει ως χώρα τα παραπάνω και ισχυροποιώντας την εθνική μας οικονομία, μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να επιλέξουμε αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε το Ευρώ ως εθνικό μας νόμισμα ή να επιστρέψουμε στη Δραχμή.