2015-01-10 17:22:00

Προτιμούμε να κατηγορηθούμε για κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε παρά να κατηγορηθούμε για αδράνεια.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-01-10 17:22:00 Timestamp ID : 1420910520

“Προτιμούμε να κατηγορηθούμε για κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε παρά να κατηγορηθούμε για αδράνεια””.