2015-09-01 01:06:00

Η «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» στην Ελλάδα

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-09-01 01:06:00 Timestamp ID : 1441069560

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ δὲν διαμορφώνεται μόνο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση ἀλλὰ κι ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση. Ἡ κάθε χώρα δὲν προκόβει ὅταν προχωράῃ μονόπαντα – ποὺ θὰ πῇ κυριαρχία τῆς κυβέρνησης καὶ καταβαράθρωση (ἢ αὐτοκαταβαράθρωση) τῆς ἀντιπολίτευσης – ἀλλὰ κυρίως ὅταν ἡ σχέση τῶν δύο εἶναι συνεργατική. Ἑπομένως, ἡ ποιότητα καὶ τὸ ἐπίπεδο ἀμφοτέρων θὰ πρέπῃ ν’ ἀπασχολῇ τὶς συνειδήσεις ἐκεῖνες ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸν τόπο καὶ νοιάζονται γι’ αὐτόν.

Στὴν Ἑλλάδα ἡ «Ἀριστερά», ὡς αἰωνόβια ἀντιπολίτευση, δὲν μπόρεσε ποτὲ νὰ φανερώσῃ ἔκτακτες ποιότητες εἴτε γιατὶ τὰ κάνει «πλακάκια» κατὰ καιροὺς μὲ τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση εἴτε γιατὶ ταμπουρώνεται πίσω ἀπ’ τὶς διάφορες ἰδεοληψίες της κι ἀρνεῖται ὁποιονδήποτε διάλογο καὶ συνεργασία προωθητικὴ τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Κι ἂς αὐτοπροβάλλεται ὡς ἡ μόνη ἔχουσα τὴ «λύση». Χρόνια τώρα ἀκοῦμε ἀπ’ τὴν «Ἀριστερὰ» γιὰ μιὰ ἄλλη κοινωνία, μιὰ ἄλλη πολιτεία, μιὰ ἄλλη οἰκονομία ποὺ καμώνεται πὼς προτείνει, χωρὶς ὅμως νὰ ξεκαθαρίζῃ καὶ νὰ ὑποδεικνύῃ συγκεκριμένα τὸ π ῶ ς θὰ πετύχουμε αὐτὸ τὸ ἄλλο, μὲ ποια συγκεκριμένη διαδικασία, ἐνέργεια καὶ παιδεία.

Ἐπιπροσθέτως, πότε ἡ «Ἀριστερά» ἔκανε γνήσια κριτικὴ στὴν ἀντιπολιτευτική της δραστηριότητα ἢ πότε δήλωσε τί ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ὸ ἔχει πετύχει ὣς τώρα; Μιλάει γιὰ μιὰ ἐπανάσταση ποὺ ὅλο τὴν προετοιμάζει καὶ ποτὲ δὲν τὴν βλέπουμε κι ἀπὸ πάνω ἐπιμένει νὰ θέλῃ νὰ τὴν κάνῃ μέσ’ ἀπ’ τὴ βουλή. Γιατί δὲν παραιτοῦνται οἱ βουλευτές της τοῦ ἀξιώματός τους (ποὺ τοὺς ἔχουμε καὶ τοὺς πληρώνουμε χιλιάδες Εὐρὼ κάθε χρόνο) γιὰ νὰ κάνουν τὴν πολυαναμενόμενη ἐπανάστασή τους ἐκτὸς κοινοβουλίου; Ἡ κάθε ὅμως ὑποψιασμένη συνείδηση γνωρίζει ὅτι γιὰ τὴν «Ἀριστερά» (καὶ φυσικὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀπέναντι συνάθλιούς της) ἐπανάσταση σημαίνει ὑφαρπαγὴ ἐξουσίας ἢ ἁπλᾶ ἀλλαγὴ φρουρᾶς κι ὄχι βέβαια ν έ α σ τ ά σ η μέσα στὸν κόσμο, ν έ α δ ο μ ὴ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς, ν έ α π α ι δ ε ί α ἀ π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ὴ τοῦ ἀτόμου.

Μὲ ποιότητες σὰν κι αὐτὲς ἡ «Ἀριστερά» ὡς ἀντιπολίτευση εἶναι ὡσεὶ παρούσα, ἀνίκανη νὰ χαλιναγωγήσῃ τὶς κανιβαλικὲς διαθέσεις κι ἀπάνθρωπες ὁρμὲς τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης ποὺ ἀνενόχλητη καὶ κάποτε σὲ σύμπραξη μ’ αὐτὴν ἐπιδίδεται σὲ «κοινωνικό» ἔργο.

Κωνσταντίνος Κ. Χατούπης