2015-11-19 19:58:00

Για να τελειώνουμε με τις αθλιότητες, επιτέλους!

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-11-19 19:58:00 Timestamp ID : 1447963080

Τὰ ἀπωθημένα τῶν Ἑλλήνων γονέων εἶναι κυρίως δύο: Νὰ μπορέσῃ νὰ σπουδάσῃ τὸ παιδί τους στὸ πανεπιστήμιο μὲ ὅποιο κι ὅσο κόστος καί, στὴν περίπτωση ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἀθλητισμό, νὰ διαπρέψῃ κάποτε καὶ νὰ γίνῃ ὅσο τὸ δυνατὸν ἐνδοξώτερος ἀθλητής (ξανὰ μὲ ὅποιο κι ὅσο κόστος).

Θὰ ἐπικεντρωθῶ στὸ δεύτερο ἀπωθημένο ἡ ἱκανοποίηση τοῦ ὁποίου συνεπάγεται στρατιὲς ἀθλητῶν ποὺ μετὰ τὸ πέρας τῆς καριέρας τους καὶ γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους κουβαλᾶνε ἀπὸ κάποιο μικρὸ ἔως κάποιο μεγάλο σωματικὸ κουσούρι ἢ βλάβη. Αὐτά, βέβαια, γιὰ ὅσους καταφέρουν νὰ φτάσουν εἰς τὰς δυσμὰς τοῦ βίου, γιατὶ γιὰ κάποιους ἄλλους ἡ πορεία σταματάει ἀπότομα πρὶν τὴν ὥρα τους!

Τὰ παραδείγματα πολλά: Οἱ ἀθλήτριες τῆς πρώην Ἀνατολικῆς Γερμανίας μὲ τὶς τερατογενέσεις, ἡ Ἀμερικανίδα ἀθλήτρια τῶν 100 μέτρων Florence Griffith Joyner ποὺ κάποια χρόνια μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀθλητικῆς της καριέρας πέθανε ἀπ’ ἀνακοπὴ καρδιᾶς, ὁ πρώην Σοβιετικὸς ἀθλητὴς τοῦ τριπλοῦν Victor Saneyev ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ τοποθετήσῃ πλαστικὴ λεκάνη καθὼς ἡ φυσική του λεκάνη ἦταν σχεδὸν κατεστραμμένη ἀπ’ τὰ χιλιάδες ἅλματα ποὺ εἶχε πραγματοποιήσει· καὶ πόσα ἄλλα περιστατικὰ ποὺ ποτὲ δὲν ἀκούστηκαν!

Τὸ μικρὸ κι ἀθῶο παιδὶ μετατρεπόμενο σὲ ὑπεράνθρωπο μπορεῖ νὰ μὴν κολυμπάῃ μέσα στὸ λίπος, ὅπως ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ σίγουρα «πνίγεται» μέσα σ’ ἕναν ὠκεανὸ δηλητηριωδῶν οὐσιῶν προκειμένου νὰ φέρῃ τὴν πολυπόθητη νίκη στὸ σπίτι, νὰ προσφέρῃ πλούσιο θέαμα καὶ συγκινήσεις στοὺς «φιλάθλους» καὶ ν’ ἀνταλλάξῃ τὴν ὅποιά του διάκριση μὲ συμβόλαια ἑκατομμυρίων προσφερόμενα ἀπὸ ἀδηφάγους διαφημιστικοὺς κολοσσοὺς ποὺ σπεύδουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν «περίπτωση».

Ὅμως τὸ κρίσιμο αὐτὸ ζήτημα κανεὶς δὲν τολμᾶ νὰ τὸ ἐπικρίνῃ γιὰ νὰ μὴν θίξῃ τοὺς «τίμια» ἀγωνιζόμενους πρωταθλητὲς καὶ νὰ μὴν ἀπογοητεύσῃ τοὺς «ἀνυποψίαστους» «πατριῶτες» ποὺ γυρεύουν ἀνάταση τοῦ ἐθνικοῦ τους φρονήματος καὶ τόνωση τῆς περηφάνειάς τους μέσ’ ἀπὸ κίβδηλες νίκες.

Τὸ «ἀφελές» πλάσμα ποὺ μπαίνει στὴν κονίστρα γεμάτο λάμψη καὶ χαμόγελα, ἕτοιμο νὰ περάσῃ στὴν «ἀθανασία», ἔχει ἤδη χτίσει τὴν καριέρα του πάνω σὲ προσωπικὲς τραγωδίες κι οὐδεὶς ὑποψιάζεται τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὅτι ἡ καριέρα του αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ δική του κοιλάδα τῶν δακρύων!

Κωνσταντῖνος Κ. Χατούπης