2015-11-25 15:36:00

Ἀποβλάκωσης ἐγκώμιο ἢ ἀλλιῶς, χαζὸ σπίτι ὀθόνες γεμάτο

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-11-25 15:36:00 Timestamp ID : 1448465760

 

Σύμφωνα μὲ τὴν Ἀμερικάνικη Ἀκαδημία Παιδιατρικῆς τὰ παιδιὰ δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρονικὰ μέσα γιὰ περσότερο ἀπὸ δύο ὧρες τὴν ἡμέρα καθὼς ἡ ἀλόγιστη χρήση τους ὁδηγεῖ στὴν παχυσαρκία (ὅταν χρησιμοποιοῦνται τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ), στὴν ἔλλειψη ὕπνου, στὴν ἐπιθετικότητα καὶ στὴ χαμηλὴ ἐπίδοση στὸ σχολεῖο.

 Ἄραγε πόσοι Ἕλληνες γονεῖς ἔχουν ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς διαπίστωσης; ἢ γιὰ νὰ τὸ θέσω διαφορετικά: πόσοι γονεῖς διαβάζουν γιὰ νὰ γνωρίζουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ὑπερβολικῆς χρήσης ἠλεκτρονικῶν μέσων στὰ ὁποῖα μυοῦν τοὺς κανακάρηδές τους;

Δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν εἶναι βιδωμένη μπροστὰ στὶς ὀθόνες εἴτε τοῦ iPad, τοῦ ὑπολογιστῆ καὶ τοῦ κινητοῦ, εἴτε τῆς τηλεόρασης (παίζοντας ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια) καὶ σκοτώνει τὴν ὥρα της ἀντὶ ν’ ἀσχοληθῇ μὲ δημιουργικὲς ἀσχολίες, ὑποψιάζομαι ὅτι λίγοι, πολὺ λίγοι γονεῖς ἀκολουθοῦν γιὰ τὰ παιδιά τους τὴν παραπάνω ὁδηγία τῆς Ἀκαδημίας.

 Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ὅσοι εἶναι δάσκαλοι ἂς κάνουν μιὰ πρόχειρη δημοσκόπηση στὰ «σχολεῖα» ποὺ ἐργάζονται, γιατὶ ἐγὼ ἔκανα κι ἔφριξα: πάνω ἀπ’ τὸ 90% τῶν παιδιῶν σχολικῆς ἡλικίας βρίσκεται μπροστὰ σὲ μιὰ ὀθόνη πολλὲς ὧρες τῆς μέρας!

 Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα δὲν πρέπει νὰ ξενίζῃ. Οἱ γονεῖς τῶν σημερνῶν μαθητῶν «γαλουχήθηκαν» μὲ τὶς «ἀξίες» καὶ τὰ «πρότυπα» ποὺ ἐπέβαλε μὲ πονηρὸ τρόπο τὸ πασοκικὸ ἔκτρωμα τῆς ἐξουσίας τὶς δεκαετίες 1980 καὶ 1990. Σάπιες νοοτροπίες τοῦ τύπου «ἐγὼ κάνω ὅ,τι θέλω γιατὶ ἔτσι γουστάρω», «ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ, ρέ;», καὶ ἀπαξίες ὅπως αὐτὴ τῆς ἐλάσσωνος προσπάθειας, τοῦ ὠχαδερφισμοῦ καὶ τῆς ἰσοπεδωτικῆς ἀπουσίας διάκρισης ποιοτήτων καλλιεργήθηκαν συστηματικὰ στοὺς τότε νέους (σήμερα γονεῖς). Κι εἶν’ ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ νοοτροπίες ποὺ ὁδηγοῦν τὴ μαμὰ στὴν κατανάλωση καὶ τὸ ξεσάλωμα (κι ὁ νοῶν νοείτω!!!!) καὶ τὸν μπαμπὰ στὸ κυνήγι τοῦ χρήματος καὶ τῆς γκόμενας!

 Ποῦ, λοιπόν, χρόνος γιὰ ν’ ἀσχοληθοῦν σοβαρὰ κι ὑπεύθυνα μὲ τὸν ἄσωτο καὶ κακομαθημένο ἀπόγονο; Ὅμως, ἡ λύση βρέθηκε: ἂς μπουκώσουμε τὸ παιδὶ μὲ εἰκόνες προερχόμενες ἀπ’ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ὀθόνες (ἔτσι δὲν θὰ μᾶς ἐνοχλῇ μὲ τὴν γκρίνια του καὶ τὰ καπρίτσια του) προκειμένου ν’ ἀσχοληθοῦμε, ἀπερίσπαστοι πλέον, μὲ πιὸ «ἐπείγουσες» καὶ «σοβαρές» ὑποθέσεις!!!!

Κωνσταντίνος Κ. Χατούπης