2016-02-10 16:03:00

Δελτίο τύπου : Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αδιαφορεί πλήρως για τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν στην Ελλάδα

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-02-10 16:03:00 Timestamp ID : 1455120180

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΘΗΝΑ 10/02/2016

Από την Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αδιαφορεί πλήρως για τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν στην Ελλάδα

Μια ακόμη απόδειξη της παντελούς αδιαφορία και άγνοιας της κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 118 του νομοσχεδίου για την «επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ουσιαστικά καταργείται το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (εφεξής Γραφείο).

Το Γραφείο αυτό ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010 (π.δ. 18/2010) και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2010, επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, για να αντιμετωπίσει ένα σημαντικότατο πρόβλημα: τα δυσθεώρητα πρόστιμα που πλήρωνε η Ελλάδα για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση και για την πλημμελή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 3.000.000 ΕΥΡΩ πρόστιμο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήρωσε η χώρα μας για μη έγκαιρη μεταφορά της Οδηγίας για την αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατίας στο ελληνικό δίκαιο.

Κατά τα πεντέμιση χρόνια λειτουργίας του το Γραφείο πρόσφερε σημαντικότατο έργο ιδίως για την έγκαιρη, ορθή και πλήρη μεταφορά του Ευρωπαϊκού δικαίου στη χώρα μας. Μάλιστα επί άλλης κυβερνήσεως, του Α. Σαμαρά, η προϊσταμένη του τιμήθηκε τον Ιούλιο του 2012 με απονομή Ηθικού Επαίνου για αποφυγή προστίμων ύψους μέχρι και μισού δισεκατομμυρίου ΕΥΡΩ σε βάρος της χώρας μας (ΦΕΚ 2253 Β/02-08-2015).

Χάρη στο έργο του Γραφείου, το οποίο καλωσόρισαν, αναγνώρισαν και αγκάλιασαν όλα τα υπουργεία και οι εκάστοτε υπουργοί, η Ελλάδα ανέβηκε από την τελευταία θέση (Μάιος του 2010) μέχρι και τη δεύτερη (Οκτώβρης του 2015) μεταξύ των 28 κρατών-μελών. 1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένως επισήμως τίμησε το εν λόγω Γραφείο ως «best practice» και του αφιέρωσε ολόκληρα κεφάλαια στις συνοδευτικές εκθέσεις των Πινάκων Επιδόσεως Ενιαίας Αγοράς.

Παρόμοια γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον πρωθυπουργό υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις πρωταθλήτριες στον τομέα αυτό Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία αλλά και τις «νέες χώρες» όπως Κύπρος, Εσθονία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία και πολλές άλλες. Μάλιστα στη Γαλλία το εν λόγω γραφείο είναι ολόκληρη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Θεμάτων υπό τον πρωθυπουργό.

Είναι πλέον καθιερωμένο ως καλή πρακτική πανευρωπαϊκώς να συστήνονται τέτοια γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον πρωθυπουργό για καλύτερα αποτελέσματα επειδή, λόγω της πρωταγωνιστικής θέσης του προέδρου της κυβέρνησης στη διοίκηση, μπορούν να υποστηρίζουν και να συντονίζουν τα αρμόδια υπουργεία για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ καλύτερα απ’ ότι αν οι σχετικές αρμοδιότητες βρίσκονται σε ένα μεμονωμένο υπουργείο (πχ. Υπουργείο Εξωτερικών) ισότιμο με όλα τα άλλα.

Το εν λόγω Γραφείο αντί να αναβαθμιστεί στελεχιακά (γιατί πάντοτε ήταν υποστελεχωμένο) και να ενισχυθούν αποφασιστικά οι αρμοδιότητές του ώστε να του δοθεί νομικά η δυνατότητα να αναλάβει επιπλέον την επίλυση κρίσιμων υποθέσεων όπως η κακή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου (πχ. χωματερές κλπ.) υποβαθμίζεται, απαξιώνεται και καταργείται. Γιατί η συγχώνευσή του με άσχετο γραφείο, αυτό του Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, που από της συστάσεώς του παρέμενε ανενεργό, χωρίς καμία δράση (με επικεφαλής έναν προϊστάμενο χωρίς υφισταμένους), δεν είχε δε καμιά αρμοδιότητα ούτε τεχνογνωσία επί Ευρωπαϊκών θεμάτων, αποδεικνύει την πλήρη άγνοια, αδιαφορία και απαξίωση των σημαντικότατων Ευρωπαϊκών θεμάτων από την ελληνική κυβέρνηση.

Στην πράξη με τη συγχώνευση το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών θεμάτων καθίσταται «άδειο κέλυφος», ένα Γραφείο που υπάρχει μόνο στα χαρτιά για τους τύπους προκειμένου να μην αντιδράσουν τα Ευρωπαϊκά όργανα.

Όσο για το δημοσιονομικό όφελος με την κατάργηση της θέσεως του προϊσταμένου του Γραφείου μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί. Επί της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσλήφθηκαν στη Γενική Γραμματεία περισσότεροι από όσοι επί ημερών οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης και προ των Χριστουγέννων έγιναν και τρεις άλλοι διορισμοί ένας μάλιστα αφορούσε ούτε καν πτυχιούχο την ημερομηνία που διορίστηκε. Για τις χιλιάδες δε των μετακλητών, συμβούλων και άλλων συγγενών, φίλων και γνωστών που καθημερινά διορίζονται αρκεί κανείς να διαβάσει τον ημερήσιο τύπο.

Αλήθεια, πόσο ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, πόσο ενδιαφέρεται για τα δημοσιονομικά και για την αποφυγή προστίμων, καταργώντας ένα αποδεδειγμένα χρησιμότατο Γραφείο, αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκώς, που έφερε απτά αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών) και είχε δυναμική να φέρει ακόμη περισσότερα;

Το δε έλλειμμα ενσωμάτωσης μειώθηκε από 2.4% στο 0.16% υπερακοντίζοντας σταθερά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (0.5%) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1%).   

Γραφείο Τύπου 'Ενωσης Κεντρώων
press@enosi-kentroon.gr

(1) Το δε έλλειμμα ενσωμάτωσης μειώθηκε από 2.4% στο 0.16% υπερακοντίζοντας σταθερά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (0.5%) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1%).