2016-03-07 13:38:00

Για ν΄αλλάξει η πολιτική….

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-03-07 13:38:00 Timestamp ID : 1457357880

Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Η πολιτική στην Ελλάδα έχει χάσει τον προσανατολισμό, το στόχο και την ουσία. Αυτό δεν το πρεσβεύω εγώ,αλλά αποτελεί κοινή παραδοχή.

Ωστόσο, οι πολιτικοί της χώρας μας-παρόλο που το αναγνωρίζουν-προτιμούν να το προσπερνούν. Όχι μόνο δεν κάνουν κάτι για ν΄αλλάξει αυτό το δεδομένο και να παραχθεί δημιουργική πολιτική αλλά επιμένουν σε παλαιάς κοπής μεθόδους,απαξιώνοντάς την, ακόμη περισσότερο. Ίσως γιατί θέλουν να επιβεβαιώσουν τον Γιώργο Σεφέρη που έλεγε ότι: «Μπορεί πολιτική να σημαίνει την τέχνη τού να κάνεις, δημόσια, πράγματα που ντρέπεσαι να κάνεις ή και να ομολογήσεις στο σπίτι σου.»

Πως,όμως,θα μπορούσε ν΄αλλάξει η κατάσταση; Τι πρέπει να πράξουν οι πολιτικοί για ν΄αλλάξει η εικόνα της πολιτικής;

Το βέβαιο είναι ότι πρέπει ν΄αλλάξουν,πρωτίστως, οι ίδιοι. Η κρίση που μαστίζει την πολιτική συνδέεται άρρηκτα με την κρίση αρχών, κανόνων, αξιών και ιδανικών, την κρίση ήθους και ηθικής, την κρίση πολιτικής σκέψεως με όραμα και πολιτικών με συνείδηση ευθύνης, με πείρα ζωής και αίσθηση τής πραγματικότητας.

Στην πολιτική όπως και στη ζωή χάθηκε το μέτρο. Έλλειψε το όραμα. Παρατοποθετήθηκε το νόημα τής ζωής. Σε τέτοιες καταστάσεις μειώνονται οι αναστολές, εκλείπουν τα σημεία αναφοράς, χαλαρώνουν οι αντιστάσεις, αρχίζει η φθορά, επιδίδει η δια-φθορά.

Για ν΄αλλάξει η πολιτική χρειάζεται τόλμη, πρωτογενείς ιδέες, κοινωνική ευαισθησία,αιχμηρή αντίληψη.

Χρειάζεται συγκεκριμένες,σαφείς προτάσεις και έλεγχος στην υλοποίησή τους

Χρειάζεται ευρύτερους κοινωνικούς προβληματισμούς

Χρειάζεται εμβριθή γνώση του γεωπολιτικού γίγνεσθαι,καλλιέργεια . Μα πάνω απ όλα χρειάζεται να έχεις στόφα Μεγάλου Πολιτικού. Σε καιρούς χαλεπούς να ενώνεις και όχι να διαιρείς την κοινωνία.

Ειδάλλως, οι προοπτικές για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής θα συνεχίζουν να μένουν άδηλες. Οι «καιροί ου μενετοί».