2016-04-24 15:32:00

Γιάννης Σαρίδης : Με τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Πάρη Μπίλια

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-04-24 15:32:00 Timestamp ID : 1461511920

Με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και συνάδελφο κ. Πάρη Μπίλια σε μια συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο :
– Ανάπτυξη, φορολογικό, ασφαλιστικό.

Το επάγγελμα του μηχανικού απαξιώνεται σε μια Ελλάδα που πεθαίνει χωρίς την ανάπτυξη. 
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν : 
– Μείωση φορολογικών συντελεστών, κίνητρα στους επενδυτές, αυτοχρηματοδότηση από ιδιώτες σε δημόσια έργα.