2016-05-30 14:35:00

Εκπαίδευση – Παιδεία.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-05-30 14:35:00 Timestamp ID : 1464618900

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παιδεία, η εργασία, η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός αποτελούν καίριους πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της χώρας μας.

Ειδικότερα στην παιδεία, αξίζει να τονιστεί ότι η νέα γενιά είναι το μέλλον μας και η εκπαίδευσή της με υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεί μια μοναδικής αξίας επένδυση στην οπτική της ανάπτυξης της πατρίδας μας.

Σήμερα, οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι η παιδεία που παρέχεται στα παιδιά όλων μας από την είσοδο του Νηπιαγωγείου έως την έξοδο του Πανεπιστημίου απέχει πολύ από το να είναι δωρεάν ή να είναι ανεμπόδιστη.

Η Ένωση Κεντρώων:

  • με σταθερή προσήλωση στη στρατηγική επιλογή του Γεωργίου Παπανδρέου, του «Γέρου της Δημοκρατίας», για την παροχή δωρεάν παιδείας ήδη από τη δεκαετία του 1960 σε όλα τα παιδιά –επιλογή που έδωσε τη δυνατότητα, με όχημα τη γνώση, ολόκληρες γενιές συμπολιτών μας να προοδεύσουν και να ανέλθουν οικονομικά και κοινωνικά,
  • με έντονο προβληματισμό για το γεγονός πως μακρόχρονες κατακτήσεις του λαού μας στον καίριας σημασίας χώρο της παιδείας και οι οποίες αφορούν το πιο ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας, τα παιδιά, κινδυνεύουν σήμερα με εξαφάνιση, με την πεποίθηση ότι η πρόταση της Ένωσης Κεντρώων ενισχύει τη χωρίς εμπόδια μόρφωση όλων των παιδιών, 
  • με τη βεβαιότητα ότι τα μέτρα που προτείνονται θα αντιμετωπιστούν θετικά από τους πολίτες και θα δρομολογήσουν διεργασίες και εξελίξεις στο χώρο της παιδείας 
  • παρουσιάζει τις θέσεις του κόμματος για την Παιδεία και ελπίζει σε έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ώστε στο τέλος του πολλές από αυτές να υλοποιηθούν προς όφελος των παιδιών και του τόπου.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο δικό μας όραμα για την παιδεία, το σχολείο σε κάθε βαθμίδα πρέπει να είναι χώρος μάθησης, δημιουργίας, χαράς, ανάπτυξης, ισότιμης παρουσίας των μαθητών και μαθητριών-μικρών πολιτών. Στο σχολείο που οραματιζόμαστε, θέση έχουν ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων, η ενεργητική μάθηση, η συμμετοχή, η ανάδειξη των πρωτοβουλιών, η ενθάρρυνση της αυτενέργειας των παιδιών με παρουσία μαθημάτων και δράσεων στο πρόγραμμα σπουδών όπως η έρευνα, οι νέες τεχνολογίες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η κοινωνική αγωγή, η θεατρική παιδεία, η αγωγή υγείας, η τοπική ιστορία, η αισθητική αγωγή, ο πολιτισμός, η φυσική αγωγή κ.ά. Αυτή η θεματολογία θα πρέπει να βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο.

Τα παιδιά μας είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα στην Ευρώπη –ακόμα και από ενήλικους– με 35 ώρες εβδομαδιαία και 7 καθημερινά μαθημάτων, με πολλές από αυτές να περνούν σε μικρές αίθουσες, με αναγκαστική ακινησία σε ένα κάθισμα, με μόνο εξοπλισμό τον μαυροπίνακα. Δεν είναι τυχαίο ότι κατέχουμε τα πρωτεία στην παιδική παχυσαρκία, υπονομεύοντας την υγεία, ως ενηλίκων, των σημερινών παιδιών. Προτείνεται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ωρολόγιο μαθητικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα 30 ωρών με έναρξη στις 08.30, λήξη στις 14.00 και σε τάξεις έως 20 μαθητών, πλούσιο σε δραστηριότητες εντός σχολείου και επισκέψεις εκτός σχολείου σε σημεία της τοπικής κοινωνίας με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Η Ένωση Κεντρώων θεωρεί ότι η επιστημονική και μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών έπρεπε να είχε γίνει από χθες. Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων στο δύσκολο περιβάλλον που βιώνει η χώρα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οφείλεται στο αυξημένο αίσθημα καθήκοντος και στο αμέριστο ενδιαφέρον της μάχιμης και του μάχιμου εκπαιδευτικού για τα παιδιά. Γι’ αυτό προτείνει την πλήρη απεμπλοκή των εκπαιδευτικών από το γραμματειακό έργο ώστε να επικεντρωθούν μόνο στον παιδαγωγικό και συμβουλευτικό ρόλο τους κι ακόμα προτείνει τη διαμόρφωση ειδικού εκπαιδευτικού μισθολογίου που θα αφορά όλο το εκπαιδευτικό φάσμα, από την πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια, όπου για την ταχύτερη εξέλιξη θα λαμβάνονται υπόψη προσόντα όπως μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι με συνάφεια στην εκπαίδευση καθώς και η επιτυχημένη διδακτική εμπειρία, η συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια, το συγγραφικό έργο κ.ά.

Προτείνεται η διαμόρφωση διοικητικής ομάδας ανά σχολείο. Η ομάδα ηγεσίας θα περιλαμβάνει διευθυντή, υποδιευθυντή και 2 το ελάχιστο ή 4 το μέγιστο αναπληρωτές υποδιευθυντές. Όλες οι θέσεις της ομάδας ηγεσίας του σχολείου θα είναι επί θητεία, με επιλογή σύμφωνα με προσόντα, με λήψη επιδόματος ευθύνης και με ελάχιστο χρόνο προϋπηρεσίας για την υποβολή αίτησης τα 10 έτη. Απεμπλοκή της διοικητικής ομάδας από το διδακτικό έργο με δραστική μείωση των ωρών διδασκαλίας τους (2 ο διευθυντής, 4 ο υποδιευθυντής και 6 οι αναπληρωτές υποδιευθυντές) ώστε να επικεντρωθεί στο διοικητικό/υποστηρικτικό έργο της.

Εξασφάλιση κτηρίων και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες όλων των σχολικών κτηρίων προς μείωση λειτουργικών δαπανών, εξοικονόμηση πόρων και διάθεσής τους σε άλλες ανάγκες των σχολείων.

Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να βελτιωθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές και να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανακατανομή πόρων με αύξηση των δαπανών για την παιδεία, που τώρα είναι περίπου στο 2,5%, άμεσα στο 3,5% και με στόχο το 5% το 2020. Η επένδυση στην παιδεία είναι αυτή με το μεγαλύτερο όφελος για τη χώρα.

Εφαρμογή δράσεων για απάλειψη της μαθητικής διαρροής, επιλογή που επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων και στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σημερινές σύνθετες απαιτήσεις του λειτουργήματός τους.

Ένταξη ψυχολόγου και συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού στη σχολική ζωή.

Υιοθέτηση των αποφάσεων του Συνηγόρου του Παιδιού που αφορούν ζητήματα σχολικής ζωής και θεσμοθέτηση της άμεσης εφαρμογής τους στα σχολεία της χώρας μας. Ηλεκτρονική διασύνδεση των σχολείων με τον Συνήγορο του Παιδιού και άμεση ενημέρωσή τους για αποφάσεις του.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παροχή υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε όλα τα νήπια από 4 ετών και πάνω σε διετή κύκλο σπουδών. Τα οφέλη από αυτή την επιλογή της πολιτείας θα είναι πολλαπλά, τόσο για το κάθε παιδί όσο και για την κάθε οικογένεια. Παιδαγωγικά, η ένταξη του παιδιού σε διετή κύκλο κρίνεται από τους ειδικούς εξαιρετικά ωφέλιμη για την κοινωνικοποίησή του, την ωρίμανσή του, τη συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή του.

Εφαρμογή κοινού εξαετούς προγράμματος σπουδών και δυνατότητα δημιουργίας ολοήμερου τμήματος σε όλα τα δημοτικά σχολεία.

Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί και να είναι κατάλληλα διαρθρωμένο έτσι ώστε να ωφελούνται ισότιμα όλα τα παιδιά και να αναπτύσσονται όλες οι μορφές νοημοσύνης. Αξιοποίηση εμπειριών από πιλοτικά προγράμματα, όπως ενδεικτικά του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.), λαμβάνοντας υπόψη βελτιώσεις που προτείνονται από την αξιολόγησή τους και υποδείξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Για τη Στ’ Δημοτικού, καθιέρωση γραπτής εξέτασης τον Ιούνιο σε Γλώσσα και Μαθηματικά.

Αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, με κυρίαρχο άξονα τη μείωση του όγκου της διδακτέας ύλης και την αποφυγή επικαλύψεων διδακτέας ύλης μεταξύ των τάξεων. Επανεκτύπωση σχολικών βιβλίων μετά την αφαίρεση της ύλης ώστε να υπάρξει οικονομία πόρων. Όποια βιβλία είναι σήμερα ογκώδη να μεθοδευθεί ώστε να εκτυπώνονται κατά τεύχη, καθένα το μέγιστο 4 δεκαεξασέλιδων, ώστε η σχολική τσάντα να μην είναι αβάστακτη.

Επιλογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης.

Επαναφορά του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων στο σύνολο των σχολείων που ήταν ενταγμένα στον θεσμό τον Ιανουάριο του 2015 με βελτιώσεις στη διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών. Συγκεκριμένα, σε σχολεία όπου οι αιτήσεις ξεπερνούν το διπλάσιο των προσφερόμενων θέσεων να γίνεται σε πρώτο στάδιο κλήρωση και να κληρώνεται διπλάσιος αριθμός από τις προσφερόμενες θέσεις. Αυτά τα παιδιά θα μετέχουν των εξετάσεων στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Έτσι θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο σε ένα σχολείο να υπάρχουν 800 αιτήσεις για 100 θέσεις και να πρέπει όλα τα παιδιά να διαγωνιστούν γραπτώς με μειωμένες πιθανότητες επιτυχίας, επομένως δίπλα στις 100 επιτυχίες να δημιουργούνται και 700 «αποτυχίες» παιδιών που κατά τεκμήριο είναι άριστοι μαθητές και άριστες μαθήτριες.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Ένωση Κεντρώων προτείνει γυμνάσιο επικεντρωμένο στη δημιουργική και ενεργητική μάθηση, με εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης της μαθητικής προσπάθειας και όχι εξεταστική μικρογραφία του λυκείου. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που καταγράφονται στη συνέχεια, διευρύνεται ο χρόνος μαθημάτων γυμνασίου τουλάχιστον έως το τέλος Μαΐου ώστε να παιδιά να διδάσκονται με επάρκεια την ύλη και να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα μαθησιακά κενά στη συνέχεια των σπουδών τους, το λύκειο ξανακερδίζει την εκπαιδευτική του φυσιογνωμία με ποιότητα και αυτονομία ενώ επιτυγχάνεται η ισότιμη πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Διεύρυνση του χρόνου διδασκαλίας κατά ένα μήνα στο γυμνάσιο, με απεμπλοκή του γυμνασίου από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η επιλογή διεξαγωγής πρώτα των πανελλαδικών εξετάσεων στα μέσα Μαΐου και μετά των ενδοσχολικών στα λύκεια τον Ιούνιο, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν αντίστροφα χωρίς προβλήματα, στερεί από τα παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο έναν μήνα μαθημάτων με –σε πολλές περιπτώσεις– δυσεπίλυτα, στην πορεία της μαθητικής τους ζωής στο λύκειο, αποτελέσματα.

Στη λογική της διεύρυνσης του χρόνου διδασκαλίας κατά ένα μήνα στο γυμνάσιο ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό μαθησιακό όφελος για τα παιδιά, κατάργηση της τελικής ανακεφαλαιωτικής γραπτής εξέτασης τον Ιούνιο και καθιέρωση γραπτής εξέτασης σε τμήμα της ύλης και στα τρία τρίμηνα αντί των μέχρι τώρα δύο τριμήνων. Οι εξετάσεις Ιουνίου διατηρούνται μόνο στα μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου.

Σύγκλιση του βαθμολογικού ορίου προαγωγής σε γυμνάσιο και λύκειο. Ενώ σήμερα το γυμνάσιο εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση συμβαίνει το οξύμωρο η προαγωγή και απόλυση στο γυμνάσιο να επιτυγχάνεται με υψηλότερο βαθμολογικό όριο και δυσκολότερα σε σχέση με το λύκειο.

Χρήση Τράπεζας Θεμάτων κατά 25% στο τελικό διαγώνισμα για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των λυκείων. Για παράδειγμα, το 4ο θέμα στη Χημεία να είναι από την Τράπεζα. Επίσης, καθιέρωση στο τελικό διαγώνισμα επιλογής θεμάτων για την προαγωγή και απόλυση. Για παράδειγμα, στη Χημεία να δίνεται το 1ο, το 2ο και το 3ο θέμα από τον εκπαιδευτικό ενώ το 4ο από Τράπεζα Θεμάτων. Για το 2ο θέμα να δίνονται 2 επιλογές. Επομένως, ο μαθητής ή η μαθήτρια λαμβάνει 5 θέματα συνολικά, από τα οποία απαντά σε 4. Η πρόταση αυτή εκτιμάται ότι είναι υπέρ της αξιοκρατίας και έχει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναδιαμόρφωση της Τράπεζας Θεμάτων, με ηπιότερη μορφή και με μέγιστο αριθμό θεμάτων ανά μάθημα τα 100. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, όπου η Τράπεζα Θεμάτων πλέον χρησιμοποιείται επικουρικά στο εκπαιδευτικό έργο, η Α’ Ημερησίου Λυκείου περιλαμβάνει για 11 εκ των μαθημάτων της πάνω από 3.000 θέματα έκτασης χιλιάδων σελίδων, και καθένα θέμα δεν είναι μια απλή ή σύνθετη ερώτηση αλλά αριθμός ερωτημάτων που αντιστοιχεί σε σημαντική έκταση του διαγωνίσματος.

Δραστική μείωση της ύλης και αποφυγή των επαναλήψεών της σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για απασχόληση ανέργων στην υποστήριξη του διοικητικού και γραμματειακού έργου των λυκείων.

Υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα αιχμής για το σημερινό σχολείο, όπως ενδεικτικά ο σχολικός εκφοβισμός.

Μέριμνα για εξοικονόμηση από τυχόν σπατάλες και διάθεση των πόρων που θα εξοικονομηθούν στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, επανασελιδοποίηση των σχολικών βιβλίων με μη εκτύπωση κεφαλαίων που σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους επί σειρά ετών δε διδάσκονται.

Μείωση της γραφειοκρατίας ώστε να αξιοποιηθεί ο χρόνος των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικό και συμβουλευτικό έργο. Ενδεικτικά, κατάργηση της δικαιολόγησης απουσιών. Είναι απίστευτος ο χρόνος που αναλώνεται στη συγκεκριμένη διαδικασία από γονείς και εκπαιδευτικούς, διαδικασία που δεν έχει μεταβληθεί για δεκαετίες ενώ στερείται ουσιαστικού νοήματος αφού είτε δικαιολογημένη είτε αδικαιολόγητη χαρακτηριστεί μια απουσία το αποτέλεσμα είναι ίδιο, η απώλεια του μαθήματος για την οποία απώλεια δεν υφίσταται διαδικασία αναπλήρωσης (που θα ήταν σημαντικότερο).

Διαμόρφωση ετησίου ορίου απουσιών από 114 σε 120 σε συνδυασμό με διαμόρφωση ανώτατου μηνιαίου ορίου απουσιών στις 30. Σε περίπτωση υπέρβασης των 30 ανά μήνα απουσιών θα προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες δικαιολόγησης μόνο από ειδικευμένους ιατρούς δημοσίων νοσοκομείων.

Επαναφορά του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Λυκείων στο σύνολο των σχολείων που ήταν ενταγμένα στον θεσμό τον Ιανουάριο του 2015 με βελτιώσεις στη διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών, αντίστοιχες των προτεινόμενων για την πρόσβαση σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια.

Παροχή ίσων ευκαιριών στους αποφοίτους και των δύο τύπων λυκείου για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Καθιέρωση της Βουλής των Παιδιών, για μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου.

Υιοθέτηση φιλικότερου αλλά όμοια αξιόπιστου με σήμερα συστήματος επιλογής για την είσοδο στα ΑΕΙ. Μία από τις επιλογές που παρέχονται προς συζήτηση είναι η μορφή των διαγωνισμάτων να ομοιάζει με αυτή των διαγωνισμάτων του Α.Σ.Ε.Π., όπου δεν πρέπει να αγνοείται ότι με τη χρήση τους εδώ και είκοσι έτη προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, ακόμα και οι εκπαιδευτικοί ενώ η εγκυρότητα, η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία τους είναι δεδομένη.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρώτο και κύριο είναι η αποκομματικοποίηση της παιδείας και ιδίως στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.).

Προτείνεται η διαμόρφωση του «προσωπικού πτυχίου». Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια θα έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά 2 από τα υποχρεωτικά μαθήματα και 2 από τα μαθήματα επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του με μαθήματα άλλων σχολών. Τα 2 υποχρεωτικά του μαθήματα θα αντικαθίστανται με υποχρεωτικά μαθήματα άλλης σχολής όμοιας θεματολογίας και τα 2 επιλογής με οποιαδήποτε μαθήματα επιλογής άλλης σχολής.

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 4009/2011 ώστε οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή να αφορούν και θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας φοιτητών.

Η εξεταστική διαδικασία ανά μάθημα προτείνεται να είναι η ακόλουθη. Φοιτητής ή φοιτήτρια προσέρχεται 2 φορές σε γραπτή εξέταση μαθήματος. Αν απορριφθεί δύναται να επιλέγει την τρίτη φορά ή γραπτή εξέταση ή ενώπιον τριμελούς επιτροπής προφορική εξέταση. Αν απορριφθεί για τρίτη φορά, του δίδεται γραπτή ερευνητική εργασία προς υλοποίηση και σε περίπτωση εκ νέου τέταρτης αποτυχίας τότε θα παρακολουθεί υποχρεωτικά πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που θα οργανώνεται από το τμήμα του για το εν λόγω μάθημα με υποχρέωση παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των ωρών διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα θα έχει την υποχρέωση διορθώσεων των λαθών που θα του έχουν υποδειχθεί στην εργασία του και εκ νέου υποβολής της προς κρίση.

Η Ένωση Κεντρώων τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ωστόσο, η έκδοση άδειας για την ίδρυση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να γίνει όταν η αποκομματικοποίηση αποδώσει και η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση συνέλθει. Διαφορετικά, υπάρχει ο φόβος να απογυμνωθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση από ικανά στελέχη, αν τους δοθούν διπλάσιοι και τριπλάσιοι μισθοί από τα ιδιωτικά Α.Ε.Ι. Οι νέες άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια να δοθούν εφόσον στο μετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης έχουν συμμετοχή κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, η Ακαδημία Αθηνών προκειμένου να μην κάνει ο κάθε ιδιώτης όποια ασυδοσία θέλει. Ας μη λησμονούμε ότι η ίδρυση σημαντικών ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορεί να αποτελέσει μια βιομηχανία εισόδου συναλλάγματος από φοιτητές και φοιτήτριες από άλλες χώρες, όπως γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και να δώσει ώθηση στην έρευνα και καινοτομία.

Η Ένωση Κεντρώων υποστηρίζει την αύξηση των υποτροφιών και των ανταλλαγών φοιτητών και φοιτητριών μας με ιδρύματα του εξωτερικού, την αύξηση των θέσεων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Προκειμένου ωστόσο να μην έχουμε πληθωρισμό απονομής τίτλων που θα δίνονται ρουσφετολογικά και χωρίς ποιοτικά κριτήρια, προτείνουμε η επιτροπή που θα κρίνει να αποτελείται από καθηγητές όλων των πανεπιστημίων της χώρας.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα Α.Ε.Ι. μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας που θα λειτουργούν στα πανεπιστήμια και στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις. Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας στα Α.Ε.Ι. πρέπει παράλληλα να παρέχουν συμβουλές και τεχνογνωσία για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει δική του δουλειά αμέσως μετά τις σπουδές, όπως τα career offices των πανεπιστημίων εξωτερικού, μέσω της παροχής υποτροφιών από επιχειρήσεις και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Για την προσέλκυση ξένων πτυχιούχων για μεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που θα έχει τόσο οικονομικά οφέλη όσο και δημιουργία φίλων της χώρας μας για την υπόλοιπη ζωή τους, προτείνεται η προσφορά αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ειδικά σε τομείς όπου έχουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα όπως σε σπουδές κλασσικής παιδείας, ιατρικής, οικολογίας και περιβάλλοντος, πολιτισμού, τουρισμού, ναυτιλίας. Αυτά τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά μπορούν κάλλιστα να συνδεθούν με προγράμματα ελληνοφωνίας και ελληνικής παιδείας.

Η Ένωση Κεντρώων υποστηρίζει την αριστεία και την επιβράβευση της προσπάθειας, όμως μέχρι την οριστική και πραγματική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με δεδομένες τις συνθήκες στέρησης που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, το κόμμα μας τάσσεται κατά της διαγραφής φοιτητών ή φοιτητριών μας από τις σπουδές τους. Θεωρούμε ότι πρέπει τα Α.Ε.Ι. να μεριμνήσουν τάχιστα με μηχανισμούς θεραπείας του ζητήματος, ακόμα και ανά περίπτωση, και να συμβάλλουν άμεσα στην επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών εκείνου του φοιτητικού μας δυναμικού που πλέον βρίσκεται στο πτυχίο και που όλοι και όλες συμφωνούμε πως διάνυσε τις σπουδές του μέσα σε περιβάλλον κρίσης. Εξεταστικά μέτρα που θα απάλυναν το πρόβλημα προτείναμε και παραπάνω. Αντίστοιχα η πολιτεία οφείλει να λάβει νομοθετικά όλα εκείνα τα μέτρα που γενικότερα θα ενισχύουν –αντί να διακόπτουν βίαια– την προσπάθεια των φοιτητών και των φοιτητριών μας ώστε να ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Ειδικά αυτά τα χρόνια, που ο λαός μας στενάζει σε περιβάλλον οικονομικού πολέμου, με 250.000 νέους και νέες επιστήμονες να αποτελούν πλέον μετανάστες και μετανάστριες στο εξωτερικό, δεν περισσεύει κανένας και καμιά για να ριχτεί σε έναν «εκπαιδευτικό Καιάδα».

Είναι επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων ώστε να διακοπεί το νέο μεταναστευτικό ρεύμα πτυχιούχων μας στο εξωτερικό, που έχει οδηγήσει σχεδόν 250.000 νέους και νέες μας στο να παρέχουν σε αλλότρια εδάφη τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, και η θέσπιση κινήτρων για την επιστροφή και αξιοποίηση από τη χώρα μας όσων έφυγαν.

ΣΥΝΟΨΗ

Πρέπει να τονιστεί ότι η Ένωση Κεντρώων καταγράφεται ως ένα νέο κοινοβουλευτικά κόμμα, όμως βρίσκεται ήδη στην τρίτη δεκαετία γόνιμης πολιτικής ύπαρξής της και κουβαλά στο DNA της τις παρακαταθήκες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Νικόλαου Πλαστήρα, του «Γέρου της Δημοκρατίας» Γεωργίου Παπανδρέου.

Η μακροχρόνια μη συμμετοχή της Ένωσης Κεντρώων στα κοινοβουλευτικά πράγματα είναι πια ξεκάθαρο πως οφείλεται στο πρωτόγνωρο πολιτικό bullying που το κόμμα δέχθηκε πολύπλευρα και συντεταγμένα, από την άλλη όμως πλευρά αυτό το γεγονός διαμόρφωσε μια πολιτική πλατφόρμα στην Ένωση Κεντρώων που στηρίζεται σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αμεροληψία, η ταπεινότητα, η ευσυνειδησία, η εργατικότητα, ο ανθρωπισμός. Αυτές τις αξίες αναζητά απεγνωσμένα σήμερα από τους πολιτικούς ηγέτες του ο ελληνικός λαός. Τα κομβικά σημεία από τις θέσεις του κόμματος για την Παιδεία που παρατέθηκαν, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι συμπολίτες μας μπορούν να προσβλέπουν στην Ένωση Κεντρώων με εμπιστοσύνη και με ελπίδα.