2016-06-13 10:22:00

Α. Μεγαλομύστακας Αναφορά 09-06-2016 :Απαλλαγή καταβολής διοδίων για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Προμαχώνα και την πρόσληψη υπαλλήλων με κριτήρια εντοπιότητας στον νεουφιστάμενο σταθμό διοδίων της περιοχής.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-06-13 10:22:00 Timestamp ID : 1465813320