2016-06-28 13:59:00

Νομοθετική ρύθμιση μείωσης απαιτούμενων ετών προς εξέλιξη σε ιατρούς ΕΣΥ, κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-06-28 13:59:00 Timestamp ID : 1467122340