2016-07-08 08:37:00

Α. Μεγαλομύστακας Αναφορά: Σχετικά με την αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη μετονομασία του σε Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Αποκατάστασης και Δια Βίου Μάθησης 07-07-2

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-07-08 08:37:00 Timestamp ID : 1467967020