2016-07-20 09:21:00

Σχετικά με την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας είσπραξης υπέρ των όμορων δήμων, δημοτικού φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος18-7-2016

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-07-20 09:21:00 Timestamp ID : 1469006460