2016-10-25 09:06:00

Α. Μεγαλομύστακας Απάντηση στην Αναφορά Περιορισμένη προθεσμία υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΤΥΖΕΠ) 29-09-2016

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-10-25 09:06:00 Timestamp ID : 1477386360