2016-12-02 08:02:00

Για τη διαπραγμάτευση – Eurogroup

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-12-02 08:02:00 Timestamp ID : 1480665720

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2-12-2016
Ακόμη και να υπάρξει βραχυπρόθεσμη επιείκεια των δανειστών, το φορτίο των μέτρων θα είναι βαρύτατο και κάθε αστοχία θα γεννά την ανάγκη νέων μέτρων. Συνεπώς, αν υπάρξουν θριαμβολογίες για το eurogroup της Δευτέρας, αυτές θα είναι κοροϊδία.