2017-03-01 15:20:00

Να ενημερωθούν άμεσα από τον πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2017-03-01 15:20:00 Timestamp ID : 1488381600

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-3-2017

Η Ένωση Κεντρώων ζητάει άμεσα και πριν κλείσει η συμφωνία με τους θεσμούς να ενημερώσει ο πρωθυπουργός τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν η Βουλή κληθεί εν πλήρει αγνοία να ψηφίσει μέτρα για τον κ. Τσίπρα μένει μόνο το "153" και αυτό υπό αίρεση.