2017-03-09 12:00:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2017-03-09 12:00:00 Timestamp ID : 1489060800

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-3-2017 

Η Ένωση Κεντρώων τάσσεται υπέρ της καλής λειτουργίας των δημοσίων νηπιαγωγείων στη Θράκη και καλεί την κυβέρνηση να τα ενισχύσει. Μέσα στο πλαίσιο του δημόσιου νηπιαγωγείου, θα πρέπει τα παιδιά της μειονότητας, που αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες στα ελληνικά γιατί στο σπίτι τους μιλούν άλλες γλώσσες, να διευκολύνονται.

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης μιλά τρεις γλώσσες -τουρκικά, πομακικά, ρομανί- που πρέπει να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ισότιμα.  Διαφωνούμε επομένως με οποιαδήποτε ιδέα μειονοτικών ή δίγλωσσων νηπιαγωγείων, καθώς πρόκειται για θεσμό που αν ποτέ εισαχθεί μεγαλώνει τις διακρίσεις στην τοπική κοινωνία και αποκλείει τα πομακικά και τα ρομανί.