2017-09-21 12:31:00

Α. Μεγαλομύστακας : Υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Πληροφορικής Παιδείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2017-09-21 12:31:00 Timestamp ID : 1505997060

21/09/2017 – ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Πληροφορικής Παιδείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της επιστολής της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), αναφορικά με την υποβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορικής παιδείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες και η άνιση αντιμετώπιση μαθητών και εκπαιδευτικών, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΟΛΜΕ, Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι., Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Διαχρονικά προβλήματα στα ΕΠΑ.Λ. που υποβαθμίζουν την παρεχόμενη Πληροφορική Παιδεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση»

Αθήνα, 19-9-2017

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για ένα σύνολο προβλημάτων που αφορούν την παρεχόμενη Πληροφορική Παιδεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πολλά από αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν αντιμετωπιστεί παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις μας προς το Υπουργείο και μεταφέρονται και στην φετινή χρονιά υπονομεύοντας το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών. Τα προβλήματα αυτά αφορούν:

Αριθμός Διδασκόντων Εργαστηριακών μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής: Με την Υ.Α Φ22/126950/Δ4 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», καθορίζεται ότι η διδασκαλία στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι από δεκαεπτά (17) και άνω, ενώ στα εργαστηριακά μαθήματα όλων των άλλων τομέων η διδασκαλία διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι από δεκατρείς (13) και άνω. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δεν έχει καμία επιστημονική ή παιδαγωγική βάση, αποτελεί κατάλοιπο λανθασμένων επιλογών παλαιότερων ετών που έγιναν από ανθρώπους που δεν είχαν γνώση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας των μαθημάτων πληροφορικής και οδηγεί σε υποβάθμιση των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής και σε άνιση μεταχείριση των μαθητών του τομέα Πληροφορικής έναντι των μαθητών των άλλων τομέων. Για να καταστεί σαφές το πόσο παράλογη είναι η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών», το οποίο μεταξύ άλλων είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενο, υπάρχει στον Τομέα Πληροφορικής και το εργαστήριο του διδάσκεται από έναν εκπαιδευτή όταν ο αριθμός μαθητών είναι μέχρι και 16 αλλά υπάρχει και στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ακριβώς το ίδιο μάθημα με την ίδια ύλη, αλλά το εργαστήριό του διδάσκεται από δύο εκπαιδευτές όταν ο αριθμός μαθητών είναι από 13 και άνω.

Αναθέσεις μαθημάτων Α' τάξης ΕΠΑΛ: Με την ίδια Υ.Α (Φ22/126950/Δ4 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου»), στα μαθήματα προσανατολισμού της Α' τάξης, το μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δεν έχει ανατεθεί στους εκπαιδευτικoύς κλάδων ΠΕ19-20. Αυτό δεν έχει καμία λογική εξήγηση αφού αν μελετήσει κανείς τις οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος (Φ3/159811/Δ4/28-09-2016) και συγκεκριμένα το σκοπό του μαθήματος, τον κύριο παιδαγωγικό και διδακτικό στόχο αλλά και την προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης, θα αντιληφθεί άμεσα ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19-20 θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους στην επιλογή για τη διδασκαλία του. Αν πάλι κάποιος προβάλλει ως κόλλημα το ότι το τμήμα της Α' τάξης μπορεί να μοιράζεται και να διδάσκονται παράλληλα το μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και το μάθημα «Πληροφορική», αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα αφού ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι διαφορετικός.

Αναθέσεις μαθημάτων Β' και Γ' τάξης ΕΠΑΛ: Με την ίδια Υ.Α (Φ22/126950/Δ4 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου») παρατηρούμε ότι στον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού υπάρχουν μαθήματα, τα οποία θα έπρεπε να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19-20 αλλά δεν τους έχουν ανατεθεί ούτε καν ως Β' ανάθεση. Τέτοια μαθήματα είναι τα «Ψηφιακά Συστήματα» και οι «Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική» της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Φυσικά το πρόβλημα αφορά ένα σύνολο μαθημάτων που στην πραγματικότητα είναι μαθήματα πληροφορικής και έχουν προστεθεί στην παραπάνω ειδικότητα και αντί να μπουν ως Α' ανάθεση οι καθηγητές πληροφορικής, είτε δεν μπαίνουν καθόλου είτε μπαίνουν ως Β' ανάθεση. Τέτοια μαθήματα είναι τα «Δίκτυα Υπολογιστών», «Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων», «Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική», «Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων», «Ρομποτική» κλπ. Επίσης βλέπουμε ότι σε πολλά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής έχουν μπει σε Β' ανάθεση οι εκπαιδευτικοί του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού παρότι δεν είναι μαθήματα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και δεν μπορούν να διδαχθούν από αυτούς. Ως παράδειγμα αναφέρουμε το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών» της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής της Γ' τάξης του Τομέα Πληροφορικής το οποίο έχει δοθεί ως Β' ανάθεση σε εκπαιδευτικούς του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Το μάθημα αυτό δεν έχει καμία σχέση με Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Αυτοματισμό και δεν μπορεί να διδαχθεί σωστά από εκπαιδευτές του συγκεκριμένου τομέα αφού απαιτεί γνώσεις HTML, XML, Javascript, PHP ή Java, Βάσεων Δεδομένων, πρωτοκόλλων και μοντέλων επικοινωνίας και προγραμματισμού στον παγκόσμιο ιστό, διαχείριση Web Server κλπ. Μάλιστα η προχειρότητα με την οποία έχει αποφασιστεί η συγκεκριμένη ανάθεση αλλά και η έλλειψη γνώσεων αυτών που την εισηγήθηκαν φαίνεται και από το γεγονός ότι ενώ έχουν αναθέσει το συγκεκριμένο μάθημα σε εκπαιδευτικούς του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού δεν τους έχουν αναθέσει τα μαθήματα που είναι προαπαιτούμενά του. Συγκεκριμένα τα μαθήματα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» της Β' τάξης του τομέα Πληροφορικής και «Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο» της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής της Γ' τάξης του τομέα Πληροφορικής που είναι απαραίτητα για τη σωστή διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος δεν έχουν ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Φυσικά ορθώς δεν τους έχουν ανατεθεί, αφού είναι μαθήματα πληροφορικής και δεν μπορούν να τα διδάξουν, όμως δεν έχει καμία λογική να τους αναθέτουν τη διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών» για το οποίο είναι προαπαιτούμενα.

Μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»: Η εισαγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β' και Γ΄τάξης των ΕΠΑ.Λ., αλλά και στη Β' τάξη των ΓΕ.Λ., του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» αποτέλεσε μία θετική, απαραίτητη αλλαγή που έγινε ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του ρόλου της Πληροφορικής για τις σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία και σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Άλλωστε η αναγνώριση αυτή γίνεται σε όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο, στον οποίο γίνεται αναφορά στην Πληροφορική ως «νέα μαθηματικά» και «νέα γλώσσα», και είναι αυτονόητη σε όσους μπορούν να αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο της Πληροφορικής στην κοινωνία μας και στην εκπαίδευση ειδικότερα. Δυστυχώς όμως η εισαγωγή αυτή έγινε πρόχειρα με τον καθορισμό της διδασκαλίας του μαθήματος για μία μόνο ώρα/εβδομάδα περιορίζοντας σημαντικά την ουσιαστική προσφορά του στις σπουδές του μαθητή. Ειδικότερα όσον αφορά τα ΕΠΑ.Λ., η προσφορά αυτή περιλαμβάνει τόσο την κατανόηση και αξιοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής στον επαγγελματικό τομέα που έχει επιλέξει ο μαθητής, όσο και των επερχόμενων εξελίξεων και πως και σε ποιο βαθμό αυτές θα καθορίσουν το εξέλιξη του συγκεκριμένου επαγγελματικού τομέα αλλά και την ατομική επαγγελματική ενασχόληση του μαθητή. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» να διδάσκεται για τουλάχιστον δύο ώρες/εβδομάδα.

Είναι σαφές ότι αυτοί που καθόρισαν τις αναθέσεις είτε δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις είτε λειτουργούν με λογικές που δεν έχουν ως προτεραιότητα τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζουν την Επιστήμη της Πληροφορικής ως απλή δεξιότητα και οι επιλογές τους έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά μαθήματα, για την απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων από τους μαθητές, να μην διδάσκονται από τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς υποβαθμίζοντας το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα τα παραπάνω προβλήματα προκαλούν σημαντική υποβάθμιση στα μαθήματα του τομέα Πληροφορικής αλλά και των άλλων τομέων που έχουν επιλέξει να εντάξουν στο πρόγραμμά σπουδών τους μαθήματα Πληροφορικής. Επίσης οδηγούν σε άδικη και άνιση μεταχείριση τόσο των μαθητών του τομέα Πληροφορικής έναντι των μαθητών των άλλων τομέων όσο και των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19-20 έναντι των εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων καθώς και στην δημιουργία σημαντικών πλασματικών υπεραριθμιών για τους εκπαιδευτές των κλάδων ΠΕ19-20. Για να μην έχουμε επανάληψη αυτών των φαινομένων κάθε σχολική χρονιά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αναθέσεις των μαθημάτων θα βασίζονται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες μελέτες και θα είναι προϊόν διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Για να διορθωθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά και να αρθούν οι αδικίες και η άνιση αντιμετώπιση διασφαλίζοντας το απαραίτητο επίπεδο παρεχόμενης Πληροφορικής Παιδείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευσης ζητάμε:

Η διδασκαλία στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής να διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι από δεκατρείς (13) και άνω όπως και σε όλους τους άλλους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Δεν είναι δυνατόν η αναλογία καθηγητή-μαθητών για τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής να είναι 1-16 ενώ για όλους τους άλλους τομείς να είναι 1-12, όπως και δεν είναι δυνατόν τα ίδια μαθήματα όταν διδάσκονται σε άλλον τομέα να έχουν αναλογία καθηγητή-μαθητών 1-12 και όταν διδάσκονται στον τομέα Πληροφορικής να έχουν αναλογία 1-16.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α' τάξης να ανατεθεί και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19-20.

Να προστεθούν ως Α' ανάθεση οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19-20 για όλα τα μαθήματα που είναι μαθήματα Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται και τα «Δίκτυα Υπολογιστών», «Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων», «Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική», «Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων» και «Ρομποτική» της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Να αφαιρεθούν οι Β' αναθέσεις, σε μαθήματα Πληροφορικής του τομέα Πληροφορικής, από εκπαιδευτικούς που δεν είναι κλάδου ΠΕ19-20. Στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται και τα «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» και «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» της Β' τάξης του τομέα Πληροφορικής και το «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών» της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και το «Ειδικά Θέματα στο Υλικό και τα Δίκτυα Υπολογιστών» της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β' ΕΠΑ.Λ. να γίνεται για τουλάχιστον δύο ώρες/εβδομάδα.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει τις άμεσες ενέργειές σας για την ικανοποίηση των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων ώστε να αρθούν οι λανθασμένες επιλογές που λειτουργούν εις βάρος της σωστής διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και της ισότητας των μαθητών αλλά και των κλάδων των εκπαιδευτικών. Τα παραπάνω αιτήματά μας βασίζονται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και στην αρχή της ισότητας και ισονομίας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και τεκμηρίωση απαιτηθεί.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr/, mailto: info<στο>epe.org.gr

Νικόλαος Κατσάλης
(katsalis<στο>sch.gr)

Φώτης Αλεξάκος
(falexakos<στο>hol.gr)