2017-10-16 12:39:00

Α. Μεγαλομύστακας : Αποκλεισμός φοιτητών από την είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2017-10-16 12:39:00 Timestamp ID : 1508157540

Αθήνα, 16/10/2017 – ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Αποκλεισμός φοιτητών από την είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος.

Σύμφωνα με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επανακαθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού́ επιδόματος 1000 € στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση του επιδόματος αλλάζει η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης η οποία πλέον θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6μηνη εντός του ακαδημαϊκού έτους, ενώ σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ήταν μόνο 2 μήνες.

Τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, με την αναδρομική αυτή – και μάλιστα επί το αυστηρότερο – εφαρμογή των νέων όρων για τους δικαιούχους του έτους 2016-2017 αποκλείει μεγάλο αριθμό φοιτητών από την είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που, για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, σύναψαν μίσθωση έως και 5 μήνες, καθώς είτε περίμεναν να πάρουν μετεγγραφή-την οποία και πήραν- είτε απλά δε μπόρεσαν να προβλέψουν ότι θα επέρχονταν αναδρομικές αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής του.

Επειδή το επίδομα αυτό δίνεται σε φοιτητές που αναγκάζονται να νοικιάζουν κάποιο διαμέρισμα, λόγω του ότι σπουδάζουν μακριά από το πατρικό τους σπίτι και δε διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη των σπουδών τους,

Επειδή για το έτος 2016-2017 θα περίμενε κανείς, εύλογα, ότι θα ισχύσουν τα περσινά κριτήρια,

Επειδή αφενός το άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων, ασφάλεια των συναλλαγών και σταθερότητα δικαίου και αφετέρου η αναδρομική ισχύς είναι μεν επιτρεπτή συνταγματικά, δε μπορεί όμως να υπερβεί τα όρια που θέτουν τα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας και προστασίας της ιδιοκτησίας),

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Γιατί αποκλείετε αυθαίρετα και αιφνιδίως μεγάλο αριθμό φοιτητών από τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί ένα τόσο σημαντικό επίδομα, ιδιαίτερα στις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που διατρέχουν τη χώρα μας;

Στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης, προτίθεστε να μην έχουν αναδρομική ισχύ για το έτος 2016-2017 οι νέες προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος;

 Ο Ερωτών Βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας