2018-01-17 22:13:00

Α. Μεγαλομύστακας : ΕΡΩΤΗΣΗ Α. ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-01-17 22:13:00 Timestamp ID : 1516227180

Αθήνα, 16/01/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων και το μέλλον τους».

Μελέτη που εκπονήθηκε από την Endeavor Greece, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα πλαίσια της οποίας κατεγράφησαν τα στοιχεία επιχειρήσεων για την έναρξη και διακοπή λειτουργίας τους κατά την περίοδο της κρίσης αναφέρονται τα εξής σημαντικά:

Παρά τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, οι περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν δυσκολία να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, για να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης.

Ενώ ο χάρτης της απασχόλησης μεταβάλλεται δραστικά, τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων δεν προσαρμόζονται γρήγορα, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το 53% των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων έχει ελάχιστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας δεν τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες δεξιότητες, που επιβάλλουν οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς οικονομίας.

Παρατηρείται έλλειψη οργανωμένης πληροφόρησης και ανεπαρκής επαγγελματικός προσανατολισμός.

Ως εκ τούτων, οι απόφοιτοι των ΑΕΙ, οι οποίοι μόχθησαν, τόσο οι ίδιοι, όσο και οικογένειες τους, για να αποκτήσουν το πολυπόθητο πτυχίο και να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, είτε βρίσκονται αποκλεισμένοι από κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με τον κλάδο τους, είτε καταδικάζονται σε μακροχρόνια ανεργία και συχνά αναγκάζονται σε μετανάστευση στην προσπάθειά τους για ανεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας, αφού τα πτυχία τους δεν έχουν αντίκρισμα στις σύγχρονες εργασιακές ανάγκες της ίδιας τους της χώρας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, όπου είναι εμφανής η απουσία αποτελεσματικού κυβερνητικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, για να εξισορροπηθεί η παρούσα κατάσταση και να δοθεί τέλος στην επαγγελματική αβεβαιότητα των νέων;

Σκοπεύετε να ενισχύστε τον θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εντάσσοντάς τον στο διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραμμα Σπουδών της εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει έγκαιρη και οργανωμένη πληροφόρηση της μαθητιώσας νεολαίας σχετικά με το επαγγελματικό της μέλλον;

Πώς προτίθεστε να εναρμονίσετε τις εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές κοινότητες, θεσμοθετώντας τη συνεργασία συναφών υπουργείων και φορέων, έχοντας ως άξονες την απασχόληση των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας