2018-03-21 12:13:00

Α. Μεγαλομύστακας : Στήριξη του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-03-21 12:13:00 Timestamp ID : 1521634380

Αθήνα, 21/03/2018

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Στήριξη του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. Πρωτ. 8533/08-09-2017 ερώτησής μου για την αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής επανακατατέθηκε με Αρ. Πρωτ. 1561/27-11-2017 και δεν απαντήθηκε ποτέ, επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, λόγω της αδιαμφισβήτητης αναγκαιότητας διατήρησης και διεύρυνσης των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), και όχι την συνένωση αυτών με άλλες εξίσου σημαντικές δομές.

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί του ψηφίσματος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Ο αναφέρων βουλευτής
Αναστάσιος Μεγαλομύστακας

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και οι σχετικές δράσεις που πραγματοποιούνται από τα ΚΕΣΥΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) βοηθούν τα παιδιά μας στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.

Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στα ΚΕΣΥΠ της χώρας διευκολύνουν τους/τις μαθητές/τριες στις δύσκολες και σοβαρές αποφάσεις που καλούνται να πάρουν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία (στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο θα φοιτήσω; ποια ομάδα προσανατολισμού μου ταιριάζει; πώς θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου;). Τους βοηθούν με την Ατομική Συμβουλευτική, τις ενημερωτικές ημερίδες για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις βιωματικές ομάδες που διοργανώνουν, τις Ημέρες Σταδιοδρομίας που συντονίζουν, τις Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιούν και με μια σειρά άλλων δράσεων που εκπονούν. Όλες οι δράσεις παρέχονται δωρεάν, οι γονείς δεν χρειάζεται να πληρώσουν ούτε να σκεφτούν πόσες φορές τα παιδιά τους θα επισκεφτούν τα ΚΕΣΥΠ, αφού δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο, όπως στα ιδιωτικά κέντρα.

Η πρόταση του Υπουργείου για συνένωση των ΚΕΣΥΠ με τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης), τους ΣΣΝ (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων) και τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) που δέχονται καθημερινά πολλά αιτήματα, στα οποία ανταποκρίνονται – κυρίως όσον αφορά στα ΚΕΔΔΥ – μετά από μεγάλο διάστημα, θα μειώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εφόσον υλοποιηθεί με λογικές «εξοικονόμησης πόρων». Η επισκεψιμότητα των μαθητών/τριών των απομακρυσμένων περιοχών στην ενοποιημένη δομή θα συρρικνωθεί, λόγω απόστασης και εάν μειωθεί ο αριθμός των στελεχών των ΚΕΣΥΠ, θα ελαχιστοποιηθούν και οι δράσεις τους, αφού δεν θα στοχεύουν πλέον στους μαθητές μιας περιοχής, αλλά μιας ολόκληρης Διεύθυνσης.

Με την συνένωση των συγκεκριμένων δομών, οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα μειωθούν και οι γονείς θα προσφύγουν – εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα (;)– σε ιδιωτικά κέντρα.
Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) πιστεύοντας στην αναγκαιότητα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των υπολοίπων δομών καθώς και των σχετικών δράσεων που διενεργούνται στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, μετά την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τις Δομές Εκπαιδευτικού Έργου, ζητούμε τη διατήρηση και διεύρυνση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) καθώς επίσης και των ΚΕΔΔΥ, των ΣΣΝ και των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και όχι την ενοποίηση τους σε μια δομή. Οι μαθητές κι οι μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων χρειάζονται τις δομές αυτές. Με δημόσιο χαρακτήρα και περιεχόμενο αντίστοιχο με τις ανάγκες. Κι όχι «κρισάρες» σκληρής ταξικής επιλογής σε όφελος των κάθε λογής συμφερόντων των λίγων.
Μάρτιος 2018