2018-03-26 13:11:00

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΙΛΗ

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-03-26 13:11:00 Timestamp ID : 1522069860

Αθήνα, 21/03/2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Το ΣτΕ ακυρώνει την επίμαχη Υπουργική Απόφαση Φίλη για τα Θρησκευτικά.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 660/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η από 7-9-2016 Υπουργική Απόφαση του τέως Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, με την οποία επιχειρούνταν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, κρίθηκε πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στα περιεχόμενα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η επίμαχη Υπουργική απόφαση είχε εξαρχής ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από γονείς και θρησκευτικούς φορείς, για τη σύγχυση που δημιουργούν τα νέα βιβλία Θρησκευτικών στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης στα παιδιά. Για τον λόγο αυτό κατέφυγαν στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, προκειμένου να την ακυρώσουν, όπερ και εγένετο. Σημειώνεται, ότι η ακύρωση του ΣτΕ αφορά στη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, καθώς για τη διδασκαλία αυτών στο Λύκειο εκκρεμεί άλλη αίτηση ακύρωσης.

Στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, αναφορικά με την προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας και ο προβλεπόμενος τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών δεν επαρκεί για την ανάπτυξη, εμπέδωση και ενίσχυση της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης.

Κατόπιν τούτων, και δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και έχει καταξιωθεί ως ο ισχυρός προστάτης, τόσο του πολίτη, όσο και του Δημοσίου, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν αποδέχεται τις αποφάσεις του ΣτΕ και εάν προτίθεται να εναρμονιστεί με αυτές, αποσύροντας τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών από τα σχολεία.

Ο ερωτών βουλευτής
Αναστάσιος Μεγαλομύστακας