2018-03-27 11:07:00

Α. Μεγαλομύστακας : Αντιδρούν οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής για την επιλεκτική εκ του νόμου 452102.03.2018 εύνοια

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-03-27 11:07:00 Timestamp ID : 1522148820

Αθήνα, 27/04/2018 – ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Αντιδρούν οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής για την επιλεκτική εκ του νόμου 4521/02.03.2018 εύνοια.

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της επιστολής των συλλόγων αποφοίτων τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, σχετικά µε την εφαρμογή του Νόµου 4521/02.03.2018 του άρθρου 29 µέσω της Υ.Α. του ΥΠΕΘ αρ. πρωτ. 56265/Ε1/05.04.2018, ΦΕΚ 1281/Β'/11.04.2018, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αρχής του δικαίου ως ίσου κανόνα έναντι όλων, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Ο αναφέρων βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας

Σύλλογος Αποφοίτων Τρήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου “Μάριος Μαυροειδής”
Σύλλογος Αποφοίτων Τρήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
Προς: κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Σχετικά µε την εφαρμογή του Νόµου 4521/02.03.2018 του άρθρου 29 µέσω της Υ.Α. του ΥΠΕΘ αρ. πρωτ. 56265/Ε1/05.04.2018, ΦΕΚ 1281/Β'/11.04.2018.

Κύριε Υπουργέ

Η εξοµοίωση και ενοποίηση αυτή, βάσει επιστηµονικών, αξιολογικών και αξιοκρατικών κριτηρίων, είναι πλήρως αβάσιµη και εξ'ορισµού άδικη, και ως εκ τούτου απαράδεκτη. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής προκαλεί ανεπίτρεπτη και επιλεκτική εκ του νόµου εύνοια υπέρ των αποφοίτων ενός και µόνο τµήµατος, αυτό το ΤΕΙ Άρτας, εις βάρος -και εξόφθαλµα αδίκως- όλων των αποφοίτων των τεσσάρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων µουσικής. Για την απαιτούµενη εν προκειµένω, αποκατάσταση της διαφάνειας, του δικαίου και της ευνοµίας που εγγυώνται την αξιοκρατική λειτουργία της µουσικής παιδείας στη χώρα µας, οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των τεσσάρων τµηµάτων, θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την άµεση απόσυρση, ακύρωση και µη εφαρµογή της εν λόγω διάταξης, Η οποία πάσχει από έλλειψη δικαίου ως ίσου κανόνα έναντι όλων.

Με εκτίµηση

Οι σύλλογοι αποφοίτων τµηµάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης