2018-04-26 13:17:00

Θέσεις της ‘Ενωσης Κεντρώων για την παιδεία με αφορμή την έκθεση ΟΟΣΑ.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-04-26 13:17:00 Timestamp ID : 1524748620

Στις 19/4/2018 δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στη χώρα μας.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Ένωση Κεντρώων τονίζει πως για το κόμμα μας η παιδεία, η εργασία, η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η δικαιοσύνη αποτελούν καίριους πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της χώρας μας.

Ειδικότερα για την παιδεία, στην Ένωση Κεντρώων θεωρούμε πως η νέα γενιά είναι το μέλλον μας,  αξίζει την προσοχή και τη φροντίδα μας και η εκπαίδευσή της με υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεί μονόδρομο ως επιλογή στην οπτική της ανάπτυξης της πατρίδας μας. Η επένδυση στην παιδεία και στην επιστημονική έρευνα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε την ολοκληρωμένη πρόταση της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Κεντρώων ήδη από τις 24/5/2016 έχει δημοσιοποιήσει ένα εξαιρετικά πλήρες, αναλυτικό, σταθμισμένο και στοχευμένο πρόγραμμα για την παιδεία που αποτελείται από 40 και πλέον προτάσεις για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Οι προτάσεις της Ένωσης Κεντρώων είναι επικεντρωμένες στην επιβράβευση της προσπάθειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ευαισθησία και την προσήλωση σε διαδικασίες ποιοτικής μάθησης. Γενικότερα εκτιμούμε ότι μόνο με μακρόπνοο σχεδιασμό, υπερκομματική συνεργασία, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, αποφυγή αιφνιδιασμών και κλίματος αντιπαράθεσης θα οδηγηθούμε σε μια καλύτερη παιδεία.

Στο ολοκληρωμένο κείμενο που δημοσιοποιήσαμε το 2016 περιέχονταν, μεταξύ πολλών άλλων, προτάσεις όπως η διεξαγωγή μαθημάτων στο γυμνάσιο έως το τέλος Μαΐου και όχι η πρόωρη λήξη τους στις αρχές αυτού του μήνα λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η παροχή ίσων ευκαιριών στους αποφοίτους και των δύο τύπων λυκείου για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επέκταση του ολοήμερου σε όλα τα δημοτικά, η διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης, η κατάργηση των εξετάσεων του Ιουνίου στο γυμνάσιο προς όφελος της διδασκαλίας και η αντικατάστασή τους με διαγωνίσματα σε τμήματα της ύλης, η κατάργηση της δικαιολόγησης των απουσιών σε συνδυασμό όμως με πρόγραμμα αναπλήρωσης μαθημάτων των παιδιών που έτυχε να απουσιάσουν αρκετά ώστε να μην υπάρχουν γνωστικά κενά.

Κι ακόμα, η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να βελτιωθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές και να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, η απεμπλοκή των εκπαιδευτικών από το γραφειοκρατικό έργο και η επικέντρωσή τους αποκλειστικά στο διδακτικό και συμβουλευτικό τους έργο, η διαμόρφωση διοικητικής ομάδας ανά σχολείο, η καθιέρωση ειδικού εκπαιδευτικού μισθολογίου με εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, η  υιοθέτηση των αποφάσεων του Συνηγόρου του Παιδιού που αφορούν ζητήματα σχολικής ζωής και η θεσμοθέτηση της άμεσης εφαρμογής τους στα σχολεία της χώρας μας, η χρησιμοποίηση φιλικότερου αλλά όμοια αξιόπιστου με σήμερα συστήματος επιλογής για την είσοδο στα Α.Ε.Ι., η διαμόρφωση του «προσωπικού πτυχίου», του «προσωπικού Erasmus» για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, η μη διαγραφή φοιτητών και φοιτητριών μέχρι την πραγματική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Φοιτητή, η αποκομματικοποίηση της παιδείας και ιδίως στα Α.Ε.Ι., η σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα Α.Ε.Ι. μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας που θα λειτουργούν σ’ αυτά, η δημιουργία αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων, η δημιουργία κινήτρων για ανάσχεση του νέο-μεταναστευτικού ρεύματος εκατοντάδων χιλιάδων νέων, κυρίως πτυχιούχων, στο εξωτερικό και για επιστροφή τους στη χώρα και πολλά άλλα.

Οι συμπολίτες μας επομένως ας είναι βέβαιοι ότι οι προτάσεις παιδείας της Ένωσης Κεντρώων είναι προτάσεις ελπίδας. Είναι προτάσεις ελπίδας γιατί τα παιδιά μας, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί αξίζουν κάτι καλύτερο.