2018-05-07 14:06:00

Α. Μεγαλομύστακας : Άμεση αποκατάσταση της αδικίας για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής κλάδου ΠΕ86.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-05-07 14:06:00 Timestamp ID : 1525701960

Αθήνα, 7/5/2018

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Άμεση αποκατάσταση της αδικίας για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής κλάδου ΠΕ86.

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της επιστολής του Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, βάσει της οποίας καλείται το Υπουργείο Παιδείας να προβεί άμεσα στον ορισμό των σχολικών μονάδων και ομάδων σχολείων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και εν συνεχεία στην απόδοση οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, αποκαθιστώντας έτσι την κατάφωρη αδικία και την άνιση μεταχείριση που υφίστανται για πέμπτη σχολική χρονιά, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας