2018-05-07 14:04:00

Α. Μεγαλομύστακας : Απλήρωτη επί πεντάμηνο η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-05-07 14:04:00 Timestamp ID : 1525701840

Αθήνα, 7/5/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Απλήρωτη επί πεντάμηνο η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ»

Σπουδαστές του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ, οι οποίοι παραμένουν επί πεντάμηνο απλήρωτοι, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, διαμαρτυρόμενοι για τη μη καταβολή, από τον Οργανισμό, της επιδότησης που δικαιούνται για την πρακτική τους άσκηση.

Οι σπουδαστές που φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνδυάζοντας έτσι τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση.

Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα.

Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείται με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» – προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα χρήματα καταβάλλονται είτε στον εργοδότη, είτε απευθείας στους μαθητές.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για την πρακτική τους άσκηση οι σπουδαστές του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ;

Πότε σκοπεύετε να αποπληρώσετε όλες τις οφειλές που έχετε προς τους συγκεκριμένους σπουδαστές, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για νέους που προέρχονται κατά πλειοψηφία από τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα και μοχθούν για να αντεπεξέρχονται στις ανάγκες της καθημερινότητας;

Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την καταβολή του επιδόματος της πρακτικής άσκησης-μαθητείας σε τακτική βάση, ως οφείλετε;

Ο ερωτών βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας