2018-09-04 13:04:00

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας : Για τη στήριξη των ολοήμερων σχολείων

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-09-04 13:04:00 Timestamp ID : 1536066240

Την άμεση και έμπρακτη στήριξη των Ολοήμερων Σχολείων, ζητά από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναφορά που κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη και έγκαιρη λειτουργία τους και να αποφευχθούν τα προβλήματα της περασμένης σχολικής χρονιάς. 

Αθήνα, 03/09/2018

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Άμεση και έμπρακτη στήριξη των Ολοήμερων Σχολείων.

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της ανακοινώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., σχετικά με την αναγκαιότητα της άμεσης κάλυψης όλων των εκπαιδευτικών κενών των Ολοήμερων Σχολείων, ιδιαίτερα δε της Ειδικής Αγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, και να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 2017-2018, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

   Ο αναφέρων βουλευτής
Αναστάσιος Μεγαλομύστακας