2019-04-01 13:06:00

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας για τα μουσικά σχολεία.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-04-01 13:06:00 Timestamp ID : 1554123960

Την επιτακτική ανάγκη να μην εφαρμοστεί από φέτος, μια ανάσα πριν τις Πανελλήνιες εξετάσεις, ο νέος τρόπος εισαγωγής των υποψήφιων σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, επισημαίνει με αναφορά του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας​. Ο κ. Μεγαλομύστακας, σε συνέχεια σχετικής ερώτησής του προς τον Υπουργό Παιδείας, η οποία κατατέθηκε στις 28-02-2019 με αρ. πρωτ. 6109 και παραμένει αναπάντητη μέχρι και σήμερα, υπερτονίζει για άλλη μια φορά ότι οι αλλαγές που επιχειρεί αιφνιδίως το Υπουργείο θα δημιουργήσουν συνθήκες αδικίας στους μαθητές και έντονη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Αθήνα, 29/03/2019

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Να μην εφαρμοστεί στις επικείμενες Πανελλαδικές εξετάσεις και για τους φετινούς υποψήφιους ο νέος νόμος για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών».

 Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί του υπομνήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Σερρών, σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. Φ.253/23170/Α5/14.02.2019 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β'504/20.02.2019), με το οποίο ζητούν να ανασταλεί, για τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, η ισχύς του πρόσφατου νόμου, άρθρο 45 ν. 4589/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του ν. 4559/2018), αναφορικά με το νέο τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας