2019-04-05 14:11:00

Μαρία Σταυρινούδη : Οι Μακεδόνες θα ησυχάσουν μόνο όταν ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών…

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-04-05 14:11:00 Timestamp ID : 1554473460

Οι Μακεδόνες θα ησυχάσουν μόνο όταν ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών και θεραπευτεί έτσι η πολιτική ατιμία που έγινε εις βάρος της χώρας μας. Υπάρχουν νομικά κενά και αδυναμίες στην συμφωνία των Πρεσπών, όπως το γεγονός ότι δεν υπέγραψε ο Πρόεδρος των Σκοπίων την συμφωνία και επιπλέον δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν συνεδρίασε η Βουλή και δεν συνεκλήθη το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών.