2019-04-11 20:31:00

Μια νέα Ευρωπαϊκή ‘Ενωση

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-04-11 20:31:00 Timestamp ID : 1555014660

(Γράφει ο Ευτύχιος Δαμηλάκης, στέλεχος της ‘Ενωσης Κεντρώων).

Είναι γεγονός ότι σήμερα η συνοχή της Ευρωπαϊκής  Ένωσης βρίσκεται στο μεταίχμιο, όχι πλέον εξαιτίας των θεσμικών αδυναμιών της, από τη στιγμή που η συνθήκη της Λισσαβώνας έλυσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα όποια θεσμικά προβλήματα υπήρχαν.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η πολιτική βούληση θα καταφέρει να εφαρμόσει στο σύνολο της την συνθήκη της Λισσαβώνας, καθώς η τελευταία θέτει τις βάσεις για μια πολιτική ένωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών: Μια ομόσπονδη πολιτική ένωση που θα ανταποκρίνεται στις αρχές της ειρήνης, της σταθερότητας, της ευημερίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Η δυσκολία των πρώην σοσιαλιστικών δημοκρατιών να κατανοήσουν τις αρχές και τις αξίες της Ε.Ε φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί, όπως και η διευρυντική κόπωση.  Το διακύβευμα είναι η επιτυχής μετατροπή της ισορροπίας ισχύος των Κρατών της Ε.Ε σε ισορροπία ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να εργαστούν για μια συνεκτική Ευρώπη η οποία να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και να εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών της, να στοχεύει στη μείωση της ανισότητας και την ενίσχυση της Δημοκρατίας με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την αναθεώρηση των χαρακτηριστικών εκείνων που είναι προβληματικά για τη Δημοκρατία και οδηγούν στον αποκλεισμό του Ευρωπαίου πολίτη, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους σε υψηλά αξιώματα της Ε.Ε.

Περεταίρω, θεμελιώδης άμεση ανάγκη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε:

Μια αμιγώς κοινή εξωτερική πολιτική, ιδρύοντας Ευρωπαϊκό συμβούλιο εξωτερικής πολιτική με Υπουργό Εξωτερικών της Ε.Ε

Στη δημιουργία Ευρωπαϊκού επιχειρησιακού τακτικού Στρατού (χωρίς να καταργεί τους Εθνικούς Στρατούς)

Στη ύπαρξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, αναθεωρώντας τις επιφυλάξεις της συνθήκης του Σέγκεν. (Όχι στην βάση των ανοιχτών συνόρων αλλά στη βάση της προστασίας των  Ευρωπαϊκών συνόρων).

Στην οικοδόμηση κοινής ενεργειακής πολιτικής και απεξάρτησης.

Σε ένα ενιαίο τραπεζικό σύστημα και στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου.

Σε ένα κοινό φορολογικό σύστημα.

Η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να γίνει ένα χωνευτήρι των λαών, αλλά ούτε να γκρεμίζει το παρελθόν: Ο κάθε λαός είναι ανάγκη να διατηρήσει τα εθνικά του σύμβολα και την βασική του εθνική παιδεία, όπου ρητά θα έχει και την αποκλειστική του αρμοδιότητα.

Ως γνωστόν, ζωτική ανάγκη του ανθρώπου είναι να έχει ταυτότητα και αυτή η ταυτότητα είναι πρωτίστως η Εθνική του ταυτότητα, διαφορετικά πάντα θα υπάρχουν διαβρωτικές και αποσχιστικές τάσεις.

Η Ευρώπη πρέπει να  ξεπεράσει τους φόβους της, να προχωρήσει μπροστά με τους λαούς που αποδέχονται ή κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο για να αποδεχτούν το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στην ακμή της Παγκοσμιοποίησης ένα Κράτος για να θεωρείται ανεξάρτητο θα πρέπει να είναι μέρος της αλληλεξάρτησης, διαφορετικά είναι εξαρτημένο.