2019-04-13 08:55:00

Μαρία Σταυρινούδη : Δίπλα σε Όλους

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-04-13 08:55:00 Timestamp ID : 1555145700

Μια πολιτεία που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της ανεξαιρέτως, υστερεί σε επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αποτελεί δείκτη πολιτισμού και δημοκρατίας.

Η καθημερινότητα των συμπολιτών μας είναι πολλές φορές δυσβάστακτη καθώς οι κατάλληλες υποδομές είναι ελάχιστες, με βασικούς υπεύθυνους το κράτος και τις διοικήσεις όλων των επιπέδων.

Όραμα μου είναι η διαμόρφωση μιας πάγιας πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης, με ισοτιμία, σεβασμό του δικαιώματος του «διαφέρειν» και της μη διάκρισης για τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες.

Μαρία Σταυρινούδη

Υποψήφια Ευρωβουλευτής Ένωσης Κεντρώων