2019-04-15 14:13:00

Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι πάρα πολυ αυστηρή.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-04-15 14:13:00 Timestamp ID : 1555337580

Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι πάρα πολυ αυστηρή και στα πλαίσια της θα ενταχθεί μικρό ποσοστό οφειλετών του δημοσίου. Συνεπώς, τα κριτήρια πρέπει να γίνουν επιεικέστερα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ – 15/4/2019