2019-05-07 14:06:00

‘Αγγελος Μαρκόπουλος : Το “Ελληνικόν Μακεδονικόν Κράτος” και η τωρινή Συμφωνία των Πρεσπών.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-05-07 14:06:00 Timestamp ID : 1557237960

Το "Ελληνικό Μακεδονικό Κράτος" ιδρύθηκε και εδραιώθηκε κυρίως από τον Περδίκκα (700-652 π.χ.), τον Φίλιππο τον Α' (621-588), τον Φίλιππο τον Β' (359-336), τον Μέγα Αλέξανδρο (336-323),τον Αντίπατρο και τους 12 Επιγόνους μέχρι τον Περσέα και το Ανδρίσκο (323-148), ότε κατελήφθη από την Ρωμαιοκρατία (148 π. Χ) στην οποίαν παρέμεινε υπόδουλο μέχρι το 395 μ.χ.. Ειχε 205 Επαρχίες από την Πελλα και την Κυρηναία μέχρι την Βακτριανή, Σογδιανή, Αραχόσια, Γαδρωσία με 1500 μεγάλες πόλεις μεταξύ των οποίων και 70 Αλεξάνδρειες.

Ο Σταγειρίτης Αριστοτέλης (384-322 π.χ.), δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ομιλούσε και έγραφε ελληνικά  (βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά, Νόμοι κ.λ.π.) και τον εδίδασκε ελληνικά, ο δε Μέγας Αλέξανδρος έγραφε και ομιλούσε άριστα και απταίστως ελληνικά, όπως μόνον ελληνικά έγραψαν τα έργα τους οι εκ Μακεδονίας Φιλόσοφοι (Αριστοτέλης, Αθρυίλατος, Αμερίας, Ανάξαρχος, Αριστόβουλος, Δεινοκράτης, Δημόκριτος, Ζωίλος, Ηγήμων, Καλλισθένης, Λεωδάμας, Λυσός, Νικαίνετος, Νικόμαχος, Πολύαινος, Πολύγνωτος, Ποσείδιππος και Πρωταγόρας).

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Β.στ.765,848,849,Ξ στ. 226 και Π ατ. 288) γράφει ότι "η πρώτη αφομοίωσις του εθνικού φρονήματος των παναρχαίων Μακεδόνων προς τα λοιπά Ελληνικά φύλα εκδηλωθείσα δια της ενθουσιώδους συμμετοχής αυτών εν τη Πανελληνίω εκστρατεία κατά της Τροίας τω 1184 π.χ.".

Ενώ είναι γνωστή (Πολυβ. Θ' 35 και38) η πολυσήμαντος αγόρευσις του ακαρνάνος πρέσβεως Λυκίσκου ενώπιον των Λακεδαιμονίων περί του ελληνισμού των Μακεδόνων.

Ο δε Διόδωρος (βλ. ΙΣΤ) γράφει ότι "τοις Ελληνικοίς κράτεσι συγκαταλέγεται το του Φιλίππου βασίλειον, και δη και την Μακεδονίαν εν Ελλάδι και τους Μακεδόνας τοις ‘Ελλησι".

Ο δε Ηρόδοτος (βλ. Α 56 και Η 43) γράφει ότι "το Δωρικόν έθνος…. οίκεε εν Πίνδω Μακεδνόν καλεόμενον και έοντες ούτοι (Λακεδαιμόνιοι, Κορίνθιοι, Σικυώνιοι, Επιδαύριοι, Τροιζήνιοι) Δωρικόν τε και Μακεδνόν έθνος", διότι οι Μακεδόνες και οι Δωριείς σφόδρα όμοιοι ήσαν, όπως επισημαίνει.

Ο δε Στράβων Β (455 π. Χ. εκδοσεις Meineke) έγραφε το αξέχαστο" έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία".

Ο δε Πολύβιος (βλ. ΑΙ, 4) γράφει ότι "οι μεν προς τους Μεκεδόνας αγώνες των άλλων Ελλήνων και των Αιτωλών υπελαμβάνοντο εμφύλιοι, Ελλήνων προς ‘Ελληνας πόλεμοι, η δε των Ρωμαίων ανάμιξις εις τα της Ελλάδος πράγματα αλλόφυλος και βάρβαρος". 

Ο δε Πολύβιος πάλιν γράφει (Ζ 9.1) ότι "εκ της συνθήκης των Καρχηδονίων προς Φίλιππον φαίνεται ότι και η Μακεδονία συγκατελέγετο τη Ελλάδι και οι Μακεδόνες τοις ‘Ελλησιν". Εκ των ειλημμένων αυτών αποδείξεων και άλλων πολλών εξάγεται ότι οι Μακεδόνες εξ αρχής ήσαν ‘Ελληνες και ομιλούσαν Ελληνιστί.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ το Σλαβικόν Έθνος εγκαταστάθηκε σύμφωνα με ομολογία του Πρόεδρου Γκρηγγόρωφ γύρω στα 650 ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ στην περιοχή των Σκοπίων. Από το 700 λοιπόν ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ που ιδρύθηκε το ελληνικό μακεδονικό κράτος από τον Περδίκκα μέχρι το 650 ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ που εγκαταστάθηκε το σλαβικό έθνος γύρω από τα Σκόπια είναι 1050 χρονια. Από που και ως που αυτοί έγιναν από Σλάβοι Μακεδόνες; Ώστε να λέει ο κ Ζαεφ "εμείς οι μακεδόνες και εσείς οι ‘Ελληνες"; Μήπως, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, το μακεδονικό σπέρμα το βάλανε σε καμμιά κατάψυξη επι 1050 ολόκληρα χρόνια και το πήραν αυτοί μετά οι Σλαύοι και μας βγήκανε μακεδόνες; Μήπως; Λέω εγώ τώρα.

 Αλλά τα  νέα δεδομένα δεν είναι καθόλου για χιούμορ. Με την Συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών τους εδόθησαν

Το όνομα Μακεδονία έστω και με τον γεωγραφικό προσδιορισμό "βόρεια"που θα τον παραλείψουν όπως άλλωστε από τώρα επιχειρούν,

Η εθνότητα Μακεδόνες ή Μακεδονικός ή Μακεδονική

Η γλώσσα ως Μακεδονική (Μακεντόνσκι)

ΑΟΖ στο Θερμαϊκό μας κόλπο

Αλιεία στο Αιγαίο μας

Τα προϊόντα τους να λέγονται μακεδονικά ή μακεδονική η μακεδονικός και να υπάρχει σύγχυση στον καταναλωτή αν είναι δικά μας η δικά τους

Δυνατότητα να αλλάξει η ιστορία τους και η ιστορία μας και τα σχολικά βιβλία μας και τα δικα τους

Τους αναγνωρίσαμε ότι θα έχουν ένα Κράτος Μακεδονικό από ένα κρατίδιο σλαβικό που είχαν (διότι τους δώσαμε τα στοιχεία του κράτους κατά το Διεθνές Δίκαιο, ήτοι όνομα, εθνότητα, γλώσσα και είχαν και τον τόπο). Δηλαδή τους αναγνωρίσαμε ως Κράτος Μακεδονικό και αυτοί υπολαμβάνουν ως κράτος-μανα, που η μάνα μαζεύει τα παιδιά της. Μήπως λοιπόν αυτοί επιδιώξουν αργότερα η δεν ξέρουμε πότε να μαζέψουν και την Μακεδονία του Πιρίν της Βουλγαρίας (που θεωρούν παιδί τους) ή να δημιουργήσουν προβλήματα στη δική μας Μακεδονία η να ενεργοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις "μακεδονικές συνομοσπονδίες ή ενώσεις τους" που διατηρούν στην Μελβούρνη, Καναδά και Αμερική; Τι ήταν εκείνο το πυροτέχνημα που είπε ο κ. Ζαεφ να διδάσκεται η γλώσσα τους (μακεντόνσκι) στη δική μας Μακεδονία; Τι καινούργια φασούλια ειν' τούτα;

Εκείνος που όρθωσε στη Βουλή το Ανάστημα του σε όλα αυτά ήταν και είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Κύριος ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ. Ο Λαός που και εκείνος σε τεράστια συλλαλητήρια στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα και σε πρωτεύουσες των νομών εκδήλωσε την οργίλη αντίθεση του σε όλα αυτά  πρέπει τώρα στις Εκλογές της 26 Μαΐου να επιβραβεύσει τον Πρόεδρο Κύριο ΛΕΒΕΝΤΗ και τους υποψηφίους του.

Για ένα τόσο μεγάλο θέμα για το οποίο δεν υπέγραφαν επί 27 χρόνια δέκα Πρωθυπουργοί έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα, το οποίο ο Πρόεδρος Κύριος ΛΕΒΕΝΤΗΣ το γυρεύει και μετά τις εκλογές. Διότι η Συμφωνία αυτή είναι λεόντειος ήτοι τα πήραν όλα τα σημαντικά, όπως υποστηρίζει. Για αυτό λοιπόν οι παρούσες Ευρωεκλογές έχουν και εθνικό χαρακτήρα ήτοι γίνονται και για εθνικά θέματα. Καλούνται λοιπόν οι πολίτες να καταθέσουν την ψυχή τους στην κάλπη. Για το καλό της Ελλάδος μας. 

'Αγγελος Μαρκόπουλος, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την 'Ενωση Κεντρώων, πρώην Εμπειρογνώμονας της Βουλής των Ελλήνων (επί 29 συναπτά έτη) για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς, Δικηγόρος στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και ΣτΕ.