2019-05-15 08:44:00

Ελλάδα και διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-05-15 08:44:00 Timestamp ID : 1557909840

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ της ΘΑΛΑΣΣΑΣ

H Διάσκεψη για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, (UNCLOS 1982) κατέληξε το 1982 στο Montego Bay σε ένα ενιαίο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θέτει κανόνες στην χρήση των θαλασσών και ωκεανών, για όλα τα συναφή θέματα που αφορούν τον ωκεάνιο πλούτο, το περιβάλλον και την ορθολογική διαχείρισή τους,
θεωρώντας ότι τα σχετικά προβλήματα τις θάλασσες είναι αλληλεξαρτώμενα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μία ολιστική αντίληψη.
Στην Μεσόγειο θάλασσα, η πλειοψηφία των παράκτιων εθνών έχουν προσχωρήσει ή και επικυρώσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας χρησιμοποιώντας το σαν οδικό χάρτη οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών τους (ΑΟΖ) και σαν μηχανισμό επίλυσης διαφορών.
Οι τρέχουσες έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα και Αδριατική θα μπορούσαν, ιδεατά, να διέπονται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (ΔΔΘ) πράγμα που όπως γνωρίζεται, εξ αιτίας της Τουρκίας, δεν συμβαίνει. Τον Απρίλιο του 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε το ΔΔΘ και το κατέστησε de jure acquis communautaire, δηλαδή το κατέστησε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΔΙΚΑΙΟ, που επηρεάζει όλα τα υποψήφια προς ένταξη
στην ΕΕ κράτη-μέλη, της Τουρκίας δε μη εξαιρουμένης.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία Ευρωπαϊκή Αποκλειστική Οικονομική ζώνη που θα ξεκινά από το Γιβραλτάρ, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, διατρέχοντας τα εμπλεκόμενα κράτη-
μέλη της ΕΕ: Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο και καθιστώντας την Τουρκία  ακόμα πιο ΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΗ.
Όπως πολύ καλά αντιλαμβανόμαστε όμως μια τέτοια λήψη απόφασης από τα ενδιαφερόμενα μέλη κράτη θα συνιστούσε και την ΑΜΕΣΗ δημιουργία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ο οποίος προς το παρόν δεν υφίσταται καθότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε και μια ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ κοινή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..! και ο νοών νοείτο.

Δημήτριος Μασάνοβιτς
ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Β ̓ ΑΘΗΝΩΝ
d.masanovits@enosi-kentroon.gr