2019-06-04 16:45:00

Ο πρόεδρος του Δρόμου Ελλήνων, κ. Μαντές Δημήτριος θα συμπεριληφθεί στο συνδυασμό της ‘Ενωσης Κεντρώων στο Νομό Λάρισας.

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2019-06-04 16:45:00 Timestamp ID : 1559666700

Το κόμμα Δρόμος Ελλήνων απορροφάται ολόκληρο από την 'Ενωση Κεντρώων και θα συμμετάσχει με όλες του τις δυνάμεις στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Ο πρόεδρος του Δρόμου Ελλήνων, κ. Μαντές Δημήτριος θα συμπεριληφθεί στο συνδυασμό της 'Ενωσης Κεντρώων στο Νομό Λάρισας.

Στους συνδυασμούς επίσης θα συμμετάσχουν και άλλα στελέχη του Δρόμου Ελλήνων.