2019-09-04 18:55:00

Ευρώπη, ύψωσε το ανάστημά σου!

By antidiaploki

Η Ευρώπη πρέπει να γυρίσει σελίδα, να προβεί σε μια ριζοσπαστική, βαθιά δημοκρατική μεταρρύθμιση. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν αποκλειστεί από το όραμα και τη μοίρα της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό κόμμα μας, θέλει και πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα πολιτική συμμαχία με στόχο την ανάκαμψη της Ευρώπης. Μια αποτελεσματικότερη Ευρώπη που συνεπάγεται έναν προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες καθώς και πνεύμα συνεργασίας σε κάθε επίπεδο: τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό.

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ.