2023-04-07 11:11:00

Καλούμε τον Έλληνα να συμμετέχει στα κοινά και να μην αφήνει να τον κυβερνούν μη ικανοί.

By antidiaploki

Στην αρχαία Αθήνα είχαμε μια πρώτη μορφή Δημοκρατίας. Ο κόσμος της Αθήνας είχε κουραστεί από τους τυρράνους και τη σκληρή νομοθεσία που ωστόσο δεν κατάφερνε να διανείμει τον πλούτο της πόλης.
Αυτή η πρώτη μορφή Δημοκρατίας είχε ως σκοπό να δώσει το δικαίωμα στον κάθε Αθηναίο πολίτη να έχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που ήταν διαθέσιμα μόνο στους λίγους.

Αποδείχθηκε πως ήταν σωστή η επιλογή για την αλλαγή του πολιτεύματος.
Η αρχαία Αθήνα αναπτύχθηκε, έγινε σημαντική δύναμη, σημείο αναφοράς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο αλλά και σε όλη την ανατολική Μεσόγειο, σε σημείο που και σήμερα ακόμη όταν αναφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα, η πρώτη μας σκέψη πάει στην αρχαία Αθήνα.

Δεν ήταν τέλειο βέβαια το δημοκρατικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας. Είχε τις αδυναμίες του, ωστόσο αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε το πολίτευμα της αρχαίας Ρώμης και κατ’ επέκταση επηρέασε και επηρεάζει ολόκληρο το σημερινό δυτικό κόσμο και όχι μόνο.

Είναι κληρονομιά βαριά για την Ελλάδα, που θα πρέπει να αποδεικνύει διαρκώς πως όχι μόνο ήταν το λίκνο της δημοκρατίας αλλά είναι και ο τόπος που συνεχίζει να την εξελίσσει.

Στην αρχαία Αθήνα βασίζονταν στους θεσμούς, όχι στα πρόσωπα. Γνώριζαν πως οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες και πως όταν οι άνθρωποι λειτουργούν κάτω από κανόνες, όταν είναι υπόλογοι στον πολίτη και όταν ο πολίτης έχει το δικαίωμα αλλά και την ενθάρρυνση να ρωτήσει τον εκλεγμένο του για τις αποφάσεις που πήρε και που επηρέασαν την πόλη με τρόπο αρνητικό, ο εκλεγμένος θα πράξει με μεγαλύτερη προσοχή την επόμενη φορά.

Το τέλος του 2022 και το 2023 βρίσκει την Ελλάδα να έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα διαφθοράς εντός και εκτός των τειχών, με εκλεγμένους να συμμετέχουν σε κύκλους διαφοράς.
Αυτό το γεγονός είναι μία πολύ καλή αφορμή για βελτίωση της δημοκρατίας, των διαδικασιών και των θεσμών. Να πάρουμε μαθήματα για το πώς χειρίζονται άλλοι το πολίτευμα και τους θεσμούς που οι πρόγονοι μας πρωτοεφάρμοσαν και να δώσουμε και μεις το παράδειγμα εφαρμόζοντας στο έπακρο τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους θεσμούς.

Και προπαντός, πριν εκλέξουμε κάποιον σε θέση ευθύνης, να κάνουμε ότι και οι αρχαίοι Αθηναίοι: ρωτούσαν τους υποψηφίους για το τι σκόπευαν να πράξουν, δεν έμεναν στις υποσχέσεις και στα λόγια.
Δεν χειροκροτούσαν, δεν ζητούσαν ρουσφέτια, όπως έχει εθιστεί η σύγχρονη ελληνική κοινωνία να κάνει. Συμμετείχαν ενεργά στα κοινά.

Καλούμε τον Έλληνα να πράξει το ίδιο. Να συμμετέχει στα κοινά και να μην αφήνει να τον κυβερνούν μη ικανοί. Και η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ είναι εδώ για να εκφράσει αυτή τη δυναμική.

https://www.facebook.com/vas.leventis/posts/pfbid02oGUvDAbyDtAPsk5Wz2pKWXQZ7uVKQxsyybjbbLHc5tiFEzw8YSb6Hk9LHZJGnvoul?__cft__[0]=AZVcy6YEfBaLLfftDVUNRYx0AwHOUPOtf8JQ_RKgHRSOwwu65Jk38Y-WTSFwnjyidKG3i65xAezMKfuPgk2alxf5IU6HNsR_ZKimvALqoeDOZlsQvTv4qNARmiqM9HLwgW6BwQ1hppHNe3FbwcOq2FwYSIKcwO-zBuuaADZz2J8vew&__tn__=%2CO%2CP-R