2014-04-17

Aξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου.

By Γραφείο Τύπου

 Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόρια ελπίδας που γίνονται στη χώρα μας από τότε που χτυπήθηκε από την κρίση έχει να κάνει με την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου. Πολλοί αναφέρονται στην τυχόν ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων πηγών πετρελαίου και υδρογονανθράκων, ως μάννα εξ’ ουρανού, θεωρώντας ότι είναι η μοναδική ίσως αναγκαία συνθήκη για να απαλλαγούμε από μνημόνια και πολιτικές λιτότητας και ως μέσο για την ανεξαρτητοποίηση της χώρας από τον Ευρωπαϊκό έλεγχο.

Tα κοιτάσματα του υπεδάφους της χώρας μας μπορούν να αξιοποιηθούν, δεν αποτελούν ωστόσο τη λύση του οικονομικού προβλήματος αφού τα έσοδα θα έρθουν σταδιακά, σε χρονικό ορίζοντα δεκαετιών και δύσκολα θα αγγίξουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία έχουν αναθέσει την εξόρυξη σε ξένες εταιρείες υπό όχι και τόσο ευνοϊκούς όρους ενώ είναι γεγονός ότι τα διεθνή δεδομένα δεν επιτρέπουν σε χώρες όπως η Ελλάδα να καρπωθούν όλα τα έσοδα μιας τέτοιας διαδικασίας, αφού τόσο η τεχνογνωσία όσο και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός κοστίζουν και δεν καλύπτονται από τις εγχώριες βιομηχανικές υποδομές.

Σύμφωνα με το σύνταγμά μας, η Ελλάδα πρέπει να απαιτήσει ορίζοντα εκμετάλλευσης τουλάχιστον πενήντα ετών με το 12% επί των ετήσιων μεικτών εσόδων (τζίρος) από τις πωλήσεις πετρελαίου να έρχεται αδιαπραγμάτευτα στο Ελληνικό δημόσιο. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν την ολοκλήρωση των μελετών, τον προσδιορισμό των πηγών που είναι οικονομικά συμφέρουσες προς εξόρυξη και την διευθέτηση των όποιων γεωπολιτικών ζητημάτων προκύψουν στην πορεία.

Το ίδιο αυτό ποσοστό (12% επί των ετήσιων μεικτών εσόδων (τζίρος) από τις πωλήσεις), πρέπει να λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο από κάθε είδους εκμετάλλευση – εξόρυξη παντός πολύτιμου και μη μετάλλου ή ειδικών γαιών, με αναθεώρηση προς αυτό το ποσοστό σε όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις.

Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί ξεκινάμε την εξόρυξη των κοιτασμάτων του Ιονίου πελάγους, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα πρώτα χρήματα θα τα πάρουμε το λιγότερο σε οκτώ με εννιά χρόνια, γιατί χρειάζονται έρευνες και εγκαταστάσεις πολύ δαπανηρές ενώ και οι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται από την ΕΕ και θα πρέπει να σεβαστούμε είναι ιδιαιτέρως αυστηροί και αυξάνουν το κόστος εξόρυξης ακόμα περισσότερο. Επομένως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφού σε περίπτωση ατυχήματος, τα πρόστιμα που θα επιβληθούν θα είναι τεράστια.
Η Ένωση Κεντρώων είναι υπέρ της εκμετάλλευσης του υπεδάφους της χώρας μας, ωστόσο δεν πρέπει να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για για ένα καλύτερο μέλλον, αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα.
Η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρος και πολυδάπανη μέχρι να αρχίσει να είναι ανταποδοτική.

Τα οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος θα είναι ορατά σε βάθος χρόνου, με άμεσο (και σημαντικότερο βραχυπρόθεσμο όφελος) την απασχόληση ανέργου εργατικού δυναμικού.