Κατηγορία: ΘΕΣΕΙΣ

2015-04-16 14:25:00

Τουριστική ανάπτυξη

Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-04-16 14:25:00 Timestamp ID : 1429194300   Αναλογικά με τον μόνιμο πληθυσμό της Ελλάδος (11.000.000), η χώρα μας διαθέτει μεγαλύτερη δυναμική από την πλέον τουριστική χώρα του κόσμου, τη Γαλλία (πληθυσμός 66.000.000). Η Γαλλία, υπερτερεί σημαντικά της Ελλάδος στους εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού. Πρέπει να τονιστεί η σημασία του εναλλακτικού τουρισμού στην ανάπτυξη μίας τουριστικής χώρας. Κίνητρο για την προώθηση ενός τέτοιου δυνατού […]

2015-04-16 14:20:00

Ασφαλιστικά Ταμεία Επαγγελματιών – Επιτηδευματιών

Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-04-16 14:20:00 Timestamp ID : 1429194000   Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, η επανεκκίνηση της παραγωγής, είναι αδιαμφισβήτητα ευγενείς στόχοι που θέτει μια χώρα στην προσπάθεια που κάνει για ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν όμως αυτοί οι στόχοι και να τους υλοποιήσεις πρέπει να διαθέτεις υποδομές και αυτές τις βάσεις, ως κράτος να μην τις χάνεις κάτω από τα πόδια σου καθημερινά. Τα χρόνια […]

2015-04-16 14:16:00

Πρωτογενής παραγωγή : Αγροτική οικονομία

Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-04-16 14:16:00 Timestamp ID : 1429193760 Αγροτική Οικονομία  Η γεωργία στην Ελλάδα, έχει συρρικνωθεί τις τελευταίες δεκαετίες από 40% στο ευτελές 2,5%. Και αυτό διότι δε μπορεί να λαμβάνεται ως γεωργικός πληθυσμός των αυτασφαλισμένων από ανάγκη, οι οποίοι δηλώνουν αγρότες ώστε να λαμβάνουν αγροτική σύνταξη για να εξασφαλίσουν λίγο καλύτερες συνθήκες επιβίωσης ή και των ετεροεπαγγελματιών. Ενώ υπάρχουν βέβαια και αυτοί […]

2015-04-16 14:08:00

Φορολογία – ΦΠΑ

Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-04-16 14:08:00 Timestamp ID : 1429193280   Υπολογίζεται πως η ετήσια απώλεια κρατικών εσόδων από την μη απόδοση του ΦΠΑ φτάνει στο ύψος των 10 έως και 12 δις Ευρώ. Είναι εύκολο να καταλογίσουμε ευθύνες στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες για μη απόδοση του ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί σημαντική αιτία για […]

2015-03-28 23:40:00

Ψηφιακή Ελλάδα

Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-03-28 23:40:00 Timestamp ID : 1427586000 Η ‘Ενωση Κεντρώων λειτουργεί με τις αρχές της Δημοκρατίας μας, τις διεθνείς συμβάσεις για τα Ανθρώπινα δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση της Ελλάδος είναι στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη διακυβέρνηση της […]

2015-03-10 15:45:00

Περί Reverse mortgage (αντίστροφη υποθήκη)

Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-03-10 15:45:00 Timestamp ID : 1426002300 Μετά από μία ενδελεχή έρευνα σχετικά με το reverse mortgage, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μία ενδεχόμενη εφαρμογή στην Ελλάδα θα ήταν ανέφικτη για τους κάτωθι λόγους: Οι Ελληνικές τράπεζες δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο προϊόν, λόγω έλλειψης ρευστότητας. Επίσης και οι ιδιωτικές εταιρίες (κυρίως επενδυτικές και real estate) δεν είναι σε θέση […]