ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ

Υποψηφιότητα : ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

‘Ονομα : ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ