ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

‘Ονομα : ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ_ΦΩΤΕΙΝΗ

Εικόνα :