ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Πέτρου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

‘Ονομα : ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Πέτρου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΣΙΑΤΡΑΣ_ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εικόνα :