ΑΚΕΨΩΜΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Εμμανουήλ

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

‘Ονομα : ΑΚΕΨΩΜΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Εμμανουήλ

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΑΚΕΨΩΜΑΪΔΗΣ _ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΑΚΕΨΩΜΑΪΔΗΣ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.jpg