ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) του Αλέξανδρου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β1′ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

‘Ονομα : ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) του Αλέξανδρου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΑΝΔΡΙΩΤΗ_ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΑΝΔΡΙΩΤΗ_ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ).jpg