ΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β2′ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

‘Ονομα : ΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΔΑΜΟΥ_ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΔΑΜΟΥ_ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.jpg