ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

‘Ονομα : ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΗΜΕΛΛΟΣ_ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΗΜΕΛΛΟΣ_ΣΤΕΦΑΝΟΣ.jpg