ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β3′ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

‘Ονομα : ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΚΟΥΒΕΛΑ_ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΚΟΥΒΕΛΑ_ΒΑΣΙΛΙΚΗ.jpg